Μήνας: Μάρτιος 2018

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΦ που πραγματοποιήθηκε στις 27.3.2018, ο Σύμβουλος του Συνδέσμου Σ. Ψωμάς παρουσίασε τις προοπτικές της αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά.

Δείτε την παρουσίαση εδώ.

Νέα ανά χρονιά
Reset