Οι υπουργικές αποφάσεις για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Υπεγράφησαν οι δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη διενέργεια των διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ.

Η πρώτη αφορά τις κατηγορίες των έργων προς δημοπράτηση, και η δεύτερη τους όρους των διαγωνισμών.