Οικιακά φωτοβολταϊκά

Εγκαταστήστε φωτοβολταϊκά στη στέγη ή την ταράτσα του σπιτιού σας και ξενοιάστε για μια ζωή!

Θα δείτε σημαντικά μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος και θα συμβάλλετε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Πώς λειτουργεί;

Το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε επί τόπου. Επειδή προφανώς δεν συμπίπτουν οι ώρες παραγωγής (μέρα με ηλιοφάνεια) και κατανάλωσης (όλο το 24ωρο), έχετε τις εξής δυνατότητες:

  1. Να στείλετε την περίσσεια ενέργειας στο δίκτυο και να τραβήξετε ισοδύναμη ενέργεια από το δίκτυο όταν εσείς τη χρειάζεστε. Αυτό ονομάζεται ενεργειακός συμψηφισμός (ή στη γλώσσα της αγοράς, net-metering) και προβλέπεται από τη νομοθεσία.
  2. Να εγκαταστήσετε μαζί με το φωτοβολταϊκό και μία σύγχρονη μπαταρία (όχι από τις κλασικές μπαταρίες μολύβδου, αλλά ιόντων λιθίου, όμοια με αυτή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων), οπότε η ιδιοκατανάλωση σε πραγματικό χρόνο αυξάνει και, έτσι, ανταλλάσσετε λιγότερη ενέργεια με το δίκτυο. Και πάλι χρησιμοποιείτε το θεσμικό εργαλείο του net-metering, μόνο που επειδή υπάρχουν πλέον επιδοτήσεις για τις μπαταρίες (καλύπτεται έως και 100% του κόστους), το όφελος είναι μεγαλύτερο. Επιπλέον, η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως UPS για να καλύπτει βασικές ανάγκες σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
  3. Προφανώς, υπάρχει τεχνικά και η δυνατότητα να καλύψετε όλες τις ανάγκες σας χωρίς να είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο. Μια τέτοια λύση όμως είναι ακριβότερη και δεν ενδείκνυται παρά μόνο αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. αν είστε σε απομακρυσμένη περιοχή και κοστίζει πολύ ακριβά να κατασκευάσει κανείς νέο δίκτυο ως την κατοικία σας).
  4. Αν σκέφτεστε να απαλλαγείτε από το πετρέλαιο ή το αέριο για τη θέρμανση, μπορείτε να αντικαταστήσετε τον συμβατικό καυστήρα με αντλία θερμότητας και να την τροφοδοτείτε με ρεύμα που θα παράγει το φωτοβολταϊκό σας.
  5. Αν πάλι σκέφτεστε να αποκτήσετε ηλεκτρικό όχημα, μπορείτε να το φορτίζετε με πράσινο ρεύμα που θα παράγει το φωτοβολταϊκό σας.

Τι κερδίζω με
το net-metering;

κερδίστε το 100% των ανταγωνιστικών χρεώσεων για κάθε κιλοβατώρα που παράγετε με το φωτοβολταϊκό σας

Κάθε λογαριασμός ρεύματος, ανεξαρτήτως παρόχου, έχει δύο διακριτά σκέλη (και ένα που αφορά δημοτικά τέλη και ΕΡΤ, αλλά αυτά δεν σχετίζονται με το ρεύμα). Το πρώτο σκέλος (“ανταγωνιστικές χρεώσεις”) αφορά το κόστος της ενέργειας, της κάθε κιλοβατώρας δηλαδή και διαφέρει από πάροχο σε πάροχο. Το δεύτερο σκέλος αφορά στις λεγόμενες “ρυθμιζόμενες χρεώσεις” (π.χ. τέλη χρήσης δικτύου, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας -ΥΚΩ-, ΕΤΜΕΑΡ, κ.λπ.) και είναι ίδιο για όλους τους παρόχους.

Με το net-metering, κερδίζετε το 100% των ανταγωνιστικών χρεώσεων για κάθε κιλοβατώρα που παράγετε με το φωτοβολταϊκό σας. Κερδίζετε επίσης ένα ποσοστό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Τι ποσοστό; Εξαρτάται από το πόσο συμπίπτουν χρονικά η παραγωγή από το φωτοβολταϊκό με την κατανάλωσή σας (το λεγόμενο “ποσοστό ταυτοχρονισμού”).

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι το φωτοβολταϊκό σας παράγει 100 κιλοβατώρες, εκ των οποίων 30 καταναλώνετε επί τόπου σε πραγματικό χρόνο (“ποσοστό ταυτοχρονισμού” 30%) και τις 70 τις στέλνετε στο δίκτυο (τραβώντας αντίστοιχα 70 κιλοβατώρες από το δίκτυο όταν τις χρειάζεστε). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, κερδίζετε το 100% των ανταγωνιστικών χρεώσεων γι’ αυτές τις 100 κιλοβατώρες και το 30% των ρυθμιζόμενων.

Αν τώρα βάζατε μια μπαταρία (αυξάνοντας π.χ. το “ποσοστό ταυτοχρονισμού” από 30% σε 60%) και η ενέργεια που στέλνατε στο δίκτυο ήταν 40 κιλοβατώρες, κερδίζετε το 100% των ανταγωνιστικών χρεώσεων γι’ αυτές τις 100 κιλοβατώρες και το 60% των ρυθμιζόμενων.

Τι είναι το πρόγραμμα
“Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”;

επιχορήγηση των νοικοκυριών και των αγροτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Το Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”, επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία) και τους αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για τον φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Τι βήματα ακολουθώ;

Οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται γρήγορα. Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να έρθετε σε επαφή με μια εταιρία που θα σας κάνει το σχεδιασμό, την αίτηση και την εγκατάσταση.

Που θα βρω περισσότερες πληροφορίες;

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Δικτύου) είναι ο αρμόδιος φορέας που διαχειρίζεται τα συστήματα αυτοκατανάλωσης με φωτοβολταϊκά. Στην ιστοσελίδα του θα βρείτε όλες τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζεστε (https://deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/fv-apo-autoparagwgous-me-energeiako-sumpsifismo-heikonikoenergeiako-sym/).

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” θα βρείτε στη σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί και στην οποία υποβάλλετε την αίτησή σας (https://pvstegi.gov.gr/).

Έκπτωση δαπανών για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών από φυσικά πρόσωπα

ένα σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση των μικρών συστημάτων αυτοκατανάλωσης με ή χωρίς μπαταρία ισχύει από 1.1.2024

Αν δεν συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, μπορείτε να ωφεληθείτε από φοροεκπτώσεις (οι φοροεκπτώσεις δεν εφαρμόζονται αν ήδη επιδοτήστε από κάποιο πρόγραμμα).

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

Το μέτρο καλύπτει φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοκατανάλωσης με ή χωρίς αποθήκευση.

Δύο παραδείγματα

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος εγκαθιστά οικιακό φωτοβολταϊκό με συνολική δαπάνη 8.500 €, εκ των οποίων οι 3.000 € αφορούν σε υπηρεσίες.

Το όφελος από το 2024 είναι: 4.000 € κατανεμημένα σε 5 έτη, δηλαδή 800 € ανά έτος.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι κάποιος εγκαθιστά οικιακό φωτοβολταϊκό με μπαταρία με συνολική δαπάνη 16.000 € (τη μέγιστη που δικαιούται τα ευεργετήματα της ρύθμισης), εκ των οποίων οι 4.000 € αφορούν σε υπηρεσίες.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ετήσιο όφελος του φορολογούμενου αυτού για διάφορα φορολογητέα εισοδήματα.


Φορολογητέο εισόδημα (€)

Ετήσιο όφελος για μια πενταετία (€)

10.000

900

10.758 και άνω

1.067

Δείτε τον λεπτομερή Οδηγό του ΣΕΦ για την αυτοκατανάλωση ενέργειας