Εμπορικά φωτοβολταϊκά

Μειωμένο ενεργειακό κόστος, βελτίωση ανταγωνιστικότητας, συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης είναι λίγα μόνο από τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε επιχειρήσεις.

Φωτοβολταϊκά
στην επιχείρηση

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ενέργειας (νόμος 5037/2023) ανοίγει πλέον νέες προοπτικές για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε επιχειρήσεις. Ενώ ο νόμος αυτός περιορίζει το παλαιό θεσμικό εργαλείο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) για τις επιχειρήσεις, προωθεί σε αντάλλαγμα την αυτοπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing), διευρύνοντας τα όρια ισχύος και παρέχοντας τη δυνατότητα εικονικού ετεροχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing).

Η τιμή πώλησης της περίσσειας που ισχύει σήμερα είναι ίδια με αυτή για τα αντίστοιχα πάρκα που πωλούν το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας, δηλαδή 6,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εφόσον το φωτοβολταϊκό έχει ισχύ μικρότερη του 1 μεγαβάτ (MW) ή εγχέει στο δίκτυο ως περίσσεια λιγότερο από 1,5 εκατομμύρια κιλοβατώρες ετησίως. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αυτοκαταναλωτής μπορεί  να συμμετέχει σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ή απ’ ευθείας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) ή να συνάψει διμερείς συμφωνίες (PPAs).

Μια επιχείρηση μπορεί επίσης να κάνει virtual net-billing, είτε μόνη της, είτε συμμετέχοντας σε Ενεργειακή Κοινότητα. Στην περίπτωση του virtual net-billing, οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης.

Επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις ΑΠΕ είναι σήμερα η εξεύρεση ηλεκτρικού χώρου για να συνδεθεί κανείς στο δίκτυο, η νομοθεσία παρέχει και τη δυνατότητα σύνδεσης με μηδενική έγχυση ενέργειας στο δίκτυο, έτσι ώστε η ίδια η επιχείρηση να ιδιοκαταναλώνει το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας. Το σχήμα αυτό είναι ιδανικό όταν το ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας είναι υψηλό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αυτοκαταναλωτής μπορεί να προσθέσει μπαταρίες στο σύστημα για να αυξήσει το ποσοστό ταυτοχρονισμού. Προκειμένου μάλιστα να προωθηθεί η ιδέα της αυτοκατανάλωσης με μηδενική έγχυση (κάτι που διευκολύνει τα δίκτυα), το ΥΠΕΝ αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση αυτού του θεσμικού εργαλείου.

Δείτε τον λεπτομερή Οδηγό του ΣΕΦ για την αυτοκατανάλωση ενέργειας

Επενδύσεις σε
φωτοβολταϊκά πάρκα

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων και του κορεσμού των δικτύων, ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) έχει σταματήσει από τα τέλη του 2022 να δέχεται νέες αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μόνο για φωτοβολταϊκά αυτοκατανάλωσης καθώς και για συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες υπάρχει ανακοίνωση κατά περίπτωση. Αν προκύψει επάρκεια ηλεκτρικού χώρου σε κάποια περιοχή, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις ειδικά για αυτή την περιοχή.

Αντιθέτως, ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) συνεχίζει προς το παρόν να δέχεται αιτήματα για μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα ή/και συστάδες μικρών έργων με κοινό σημείο σύνδεσης στην υψηλή τάση. Η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον ΑΔΜΗΕ να παγώσει έως και για 6 μήνες την υποδοχή νέων αιτήσεων αν προκύψει πρόβλημα κορεσμού.