Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών: το πρόσωπο της αγοράς φωτοβολταϊκών

  • Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2002 από τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
  • Ο ΣΕΦ πιέζει για τη γοργή και ουσιαστική ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών, τη θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα.
  • Ο ΣΕΦ έχει συμβάλει τα μέγιστα στη θέσπιση εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας (feed-in-tariffs), στη θέσπιση ειδικών κινήτρων για τα οικιακά φωτοβολταϊκά, στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης στον κλάδο.
  • Ο ΣΕΦ εκπροσωπεί την εγχώρια αγορά σε διεθνείς συναντήσεις και fora, και είναι μέλος της European Photovoltaic Industry Association (EPIA), του Network of National PV Associations (NNPVA) και της European Renewable Energies Federation (EREF).

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΕΦ

  • Στρατηγικός στόχος του ΣΕΦ

    είναι η ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς που θα ανταποκρίνεται στις ενεργειακές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της χώρας, αξιοποιώντας το “εθνικό μας καύσιμο”, την ηλιακή ακτινοβολία.

  • Η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου

    σε βάθος χρόνου προϋποθέτει την κατά το δυνατό απαγκίστρωση από άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις (κάτι που είναι απαραίτητο για κάθε τεχνολογία στα αρχικά της βήματα), τη δραστική μείωση του κόστους και την παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού σε τιμές ανταγωνιστικές προς την ενέργεια που παράγεται από συμβατικά καύσιμα.