Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για το net-metering – Οι απόψεις του ΣΕΦ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) επικροτεί επί της αρχής τις προτεινόμενες από τη ΡΑΕ ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας.

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούμε τις παρακάτω πρόνοιες:

  1. Την επέκταση της περιόδου συμψηφισμού από ένα (1) σε τρία (3) έτη.
  2. Τη δυνατότητα εγκατάστασης ιχνηλατών για τα συστήματα επί εδάφους.
  3. Την αύξηση της ισχύος των συστημάτων που μπορούν να εγκαθίστανται στα ΜΔΝ από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (έως 300 kWp στην Κρήτη και έως 100 kWp στα λοιπά ΜΔΝ).

Θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα για το οποίο έχουν ήδη εκφραστεί αποκλίνουσες απόψεις, το θέμα επιβολής του ΕΤΜΕΑΡ στην περίπτωση των αυτοπαραγωγών. Στο σχέδιο της ΡΑΕ καταγράφονται δύο διαφορετικές εκδοχές:

  1. Επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της συμψηφιζόμενης ενέργειας (απορροφώμενης μείον εγχεόμενης), ή
  2. Επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της απορροφώμενης από το δίκτυο ενέργειας (όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

Ο ΣΕΦ υποστηρίζει την πρώτη εκδοχή, δεδομένου ότι διαφορετικά ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται εμμέσως με ΕΤΜΕΑΡ και επί της εγχεόμενης πράσινης ενέργειας, κάτι που δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ανεξάρτητων παραγωγών ΑΠΕ που εγχέουν όλη τους την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο.

Το επιχείρημα ότι το ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας είναι σχετικά μικρό (και συνεπώς υπάρχει επιβάρυνση του Διαχειριστή Δικτύου ο οποίος “αποθηκεύει” κατά κάποιο τρόπο πράσινη ενέργεια στο δίκτυο) δεν ισχύει, για τον απλό λόγο ότι ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται ούτως ή άλλως με τέλη χρήσης Δικτύου και Συστήματος για την απορροφώμενη ενέργεια, πληρώνει δηλαδή τους Διαχειριστές για τις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν.

Όσο για τον κίνδυνο έμμεσης επιβάρυνσης των καταναλωτών από επέκταση της αυτοπαραγωγής (μέσω επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ –ΕΛΑΠΕ-) ας δούμε λίγο την πραγματικότητα των αριθμών όπως αυτή αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Αν εξ αρχής ίσχυε η πρώτη εκδοχή αντί της δεύτερης, στο πρώτο 15μηνο ισχύος του προγράμματος (Μάιος 2015-Ιούλιος 2016), η συνολική επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ θα ήταν της τάξης των 150.000 €, δηλαδή 120.000 € σε ετήσια βάση, όταν το σύνολο των ετήσιων εκροών προς τους ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ είναι της τάξης των 1,8 δις € και η συμβολή του ΕΤΜΕΑΡ της τάξης του 1 δις €. Στο Ειδικό Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών σε στέγες, την περίοδο 2009-2016 εγκαταστάθηκαν 375 MWp. Αν υποθέσουμε ότι η επιτυχία αυτή επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση του net-metering, όταν μετά από αρκετά χρόνια εγκατασταθούν 375 MWp από αυτοπαραγωγούς (το 15μηνο Μαΐου 2015-Ιουλίου 2016 εγκαταστάθηκαν μόλις 4,1 MWp), η συνολική ετήσια επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ θα είναι της τάξης των 12 εκατ. €. Και αυτό χωρίς να συνυπολογίσουμε τα πολλαπλά οφέλη που έχει η αυτοπαραγωγή και η κατανάλωση της ενέργειας σε τοπική κλίμακα χωρίς σημαντικές απώλειες.

Η υιοθέτηση της πρώτης εκδοχής, μεταφράζεται σε όφελος μικρότερο από 100 € ετησίως για ένα οικιακό καταναλωτή (με σύστημα 3 kWp), κάτι που ρίχνει τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης από τα 10 στα 8 έτη. Αν κρίνουμε από τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς ανάπτυξης του προγράμματος αυτοπαραγωγής μέχρι τώρα, ένα τέτοιο κίνητρο είναι μάλλον επιβεβλημένο.

Ένα ακόμη σημείο προβληματισμού αποτελεί η πρόταση της ΡΑΕ, στις περιπτώσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, να επιτρέπεται ο συμψηφισμός καταναλώσεων και παραγωγής που συνδέονται “αποκλειστικά στο ίδιο επίπεδο τάσης”. Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θέτει εκ των πραγμάτων άσκοπους περιορισμούς στον εικονικό συμψηφισμό και περιορίζει σημαντικά την ισχύ των συστημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν.

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τους όρους του πιλοτικού διαγωνισμού

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οφείλει βάσει της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 να εκδώσει, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου, ήτοι έως τις 09/11/2016, απόφαση για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων της θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Τεύχος Προκήρυξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 40MW», καθώς και τα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της (Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις ), διαμορφωμένες ανά είδος εταιρείας, ώστε να λάβει υπ’ όψη της τις απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση pilotpv@rae.gr,  μέχρι και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Προκήρυξη (μέγεθος: 1,189.895 kb)
  2. Παραρτήματα Προκήρυξης (μέγεθος: 4,630.854 kb)

Πως θα γίνει ο πιλοτικός διαγωνισμός για τα φωτοβολταϊκά

Οι παρουσιάσεις από την Ημερίδα της ΡΑΕ στο ΕΜΠ (21/10/2016) με θέμα: «Η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταικές εγκαταστάσεις»:

400 European Companies Call for the End of Trade Measures on Solar Products

Brussels, 12 October 2016 – Today, over 400 European companies covering all EU Member States sent a letter to European Trade Commissioner Cecilia Malmstrom, asking her to end the trade measures in place since 2012 on Chinese solar modules and cells.
Jochen Hauff, Board Director of SolarPower Europe representing BayWa r.e. renewable energy GmbH, one of the leaders of the initiative, stated ‘The volume of European companies opposed to the trade measures is staggering. Companies have signed from every EU Member State, from all segments of the value chain – including: steel, chemicals, engineering, developers, installers, power sales. European solar SMEs and large corporations are united in the belief that these trade duties must go, and now is the time for the Commission to act and remove them through the ongoing Expiry Review.’
Representing European manufacturing, Christian Westermeier, Board Director of SolarPower Europe, added ‘For European manufacturers in the solar value chain the measures have been ruinous and have led to the loss of thousands of jobs in manufacturing. The removal of these trade measures will stimulate growth in European manufacturing all along the solar value chain and support the process of regaining this lost European employment.’
Sebastian Berry, Board Director of SolarPower Europe, summed up the feeling of the European solar sector by saying ‘The trade measures have been in place for a long time, they have brought only decline to the European solar sector. As a leading European solar company we need the Commission to remove these measures to allow the sector to grow sustainably again. If Europe is serious about leading in renewables, then the solar sector must be allowed to grow again and the European Commission can support this with one easy action – removing the trade measures.’
The case represents the largest ever trade dispute between the EU and China and seriously impacts the possibility for Europe to reach its climate objectives. The Expiry Review into the trade duties placed on solar modules and cells originating in China is currently ongoing and due to be completed by March 2017.

Download letter

 

Πρόταση ΣΕΦ για ένταξη φωτοβολταϊκών στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης έστειλε ο ΣΕΦ, ζητώντας την ένταξη των φωτοβολταϊκών ως επιλέξιμης τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, καθώς και στις σχετικές ρυθμίσεις περί συμψηφισμού έργων εξοικονόμησης με πρόστιμα αυθαιρέτων.

Στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” οι επιλέξιμες δαπάνες περιελάμβαναν μέχρι τώρα τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Αφορούσαν λοιπόν έμμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν τα απαιτούμενα ποσά πρωτογενούς ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και φωτισμού (μάλιστα στα σπίτια δεν συνυπολογίζεται ο φωτισμός στην τελική ενεργειακή κατανάλωση).

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αν και αποτελεί άμεση παρέμβαση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβανόταν στις επιλέξιμες δαπάνες. Ειδικά στο πλαίσιο της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), η εξοικονόμηση ενέργειας και τα εν γένει οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι προφανή και αναμφισβήτητα.

Προτείνεται λοιπόν η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά στο πλαίσιο του net metering.

Πέραν αυτού, βάσει της Υ.Α. υπ’αρ.οικ.42554 (ΦΕΚ 2440Β΄/15-09-2014) καθορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτηρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 174).

Βάσει αυτής της Υ.Α. ο συμψηφισμός δύναται να διενεργηθεί μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 50% ειδικού προστίμου (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ), εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτηρίου κατά μια τουλάχιστον κατηγορία ή έστω εφόσον εξοικονομείται πρωτογενής ενέργεια μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (ίδιο κριτήριο ένταξης όπως και του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”). Οι επιλέξιμες δαπάνες και το κόστος που δικαιολογείται ανά παρέμβαση καθορίζονται και πάλι από το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

Είναι χαρακτηριστική η διάθεση ιδιοκτητών ακινήτων να καταβάλλουν τα ποσά –εφόσον υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα- προκειμένου να ολοκληρώσουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης παρά στην καταβολή των δόσεων του ειδικού προστίμου. Ειδικά σε περιπτώσεις κτηρίων τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία, εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες) όπου οι υπερβάσεις είναι συνήθως μεγάλες και το ειδικό πρόστιμο αντίστοιχα υψηλό, υπάρχει ενδιαφέρον για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτείνεται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά στο πλαίσιο του net metering.

Τέλος η επιπλέον μοριοδότηση ως προσφορά κίνητρου για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτήρια που εντάσσονται σε προγράμματα επιδοτήσεων θα πρέπει να συνεχισθεί ειδικά στο πλαίσιο του net metering, καθότι υπό αυτή τη μορφή αποτελεί πραγματική περιβαλλοντική δράση.