Πως θα γίνει ο πιλοτικός διαγωνισμός για τα φωτοβολταϊκά

Οι παρουσιάσεις από την Ημερίδα της ΡΑΕ στο ΕΜΠ (21/10/2016) με θέμα: «Η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταικές εγκαταστάσεις»: