Έτος: 2016

Το 32% της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κάλυψε στις 6 Ιουλίου 2015 ο ελληνικός κλάδος των φωτοβολταϊκών, ενώ συνολικά τον Ιούλιο του περασμένου έτους οι ΑΠΕ στη χώρα μας έφτασαν στο πιο υψηλό σημείο παραγωγής. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία αναφέρει η Eurelectric σε μία συνοπτική και πολύ παραστατική παρουσίαση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

Με τίτλο «Ο Ευρωπαϊκός Τομέας Παραγωγής Ηλεκτρισμού σε Μετάβαση – Δεδομένα και Στοιχεία» (“The European Power Sector in Transition-Facts & Figures”), που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, η παρουσίαση της ένωσης της ηλεκτρικής βιομηχανίας στην Ευρώπη παραθέτει, με σκίτσα, δεδομένα και στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κλάδου στην ΕΕ

Όπως τονίζει, πάνω από την μισή ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη το 2015 προήλθε από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα συνέχισε την ανοδική του πορεία. Ειδικότερα, τα ορυκτά καύσιμα τροφοδότησαν μόνο 44% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι χαμηλών εκπομπών πηγές (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα πυρηνικά) το υπόλοιπο 56%. Αναλυτικότερα, 27% της ηλεκτροπαραγωγής πέρυσι προήλθε από πυρηνική ενέργεια και 29% από ΑΠΕ, εκ των οποίων 10% από αιολικά, 3% από φωτοβολταϊκά, 10% από υδροηλεκτρικά και 6% από λοιπές ΑΠΕ.

Παράλληλα, η Eurelectric, στην εν λόγω παρουσίαση τονίζει ότι μειώνεται η παραγωγική δυναμικότητα των συμβατικών πηγών ηλεκτροπαραγωγής, η δυναμικότητα στο φυσικό αέριο εμφανίζει στασιμότητα λόγω δυσχερών συνθηκών στην αγορά, τη στιγμή που οι ΑΠΕ, και ιδιαίτερα τα αιολικά και φωτοβολταϊκά, συνεχίζουν να αυξάνουν τη δική τους δυναμικότητα. Όπως σημειώνει η Eurelectric, η αγορά πρέπει να αξιολογήσει επαρκώς τα θέματα που αφορούν την ενέργεια, την ευελιξία και τη δυναμικότητα, αν επιθυμεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προέρχονται από την αποκέντρωση και τις διαλείψεις στην παραγωγή των ΑΠΕ και να διασφαλίσει, συνεπώς, την ασφάλεια προμηθειών.

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=111804

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ

Νέα ανά χρονιά
Reset