Ν.5037/2023, ΦΕΚ 78Α/28.3.2023. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ν.5037/2023, ΦΕΚ 78Α/28.3.2023. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρουσιάσεις εκδήλωσης ΣΕΦ για αυτοκατανάλωση – 18 Μαρτίου 2023

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) συμμετείχε στο VERDE.TEC Forum το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 5ης διεθνούς έκθεσης VERDE.TECH,  διοργανώνοντας εκδήλωση με τίτλο:

«Φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση στον οικιακό και εμπορικό τομέα»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023.

Δείτε παρακάτω τις παρουσιάσεις.

Στέλιος Ψωμάς – Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Χρήστος Πρόνιος – Eurosol
Γιώργος Μεραμβελιωτάκης – ΚΛΑΔΗΣ Ενεργειακή
Τάκης Γρηγορίου – Greenpeace & Ενεργειακή Κοινότητα ΥΠΕΡΙΩΝ

 

Εγχειρίδιο χρήσης αυτοπαραγωγού

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης της νέας πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ για συστήματα αυτοκατανάλωσης με ονομαστική ισχύ έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 10 kW (για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών).

Δείτε εδώ τη νέα πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ.