Οι νέες ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά, αυτοκατανάλωση και Ενεργειακές Κοινότητες

Δείτε εδώ τις νέες ρυθμίσεις του Ν.5037/2023 για φωτοβολταϊκά, αυτοκατανάλωση και Ενεργειακές Κοινότητες

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ