Εγχειρίδιο χρήσης αυτοπαραγωγού

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης της νέας πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ για συστήματα αυτοκατανάλωσης με ονομαστική ισχύ έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 10 kW (για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών).

Δείτε εδώ τη νέα πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ.