4ο Διεθνές Workshop για υβριδικά ενεργειακά συστήματα, Ηράκλειο, Κρήτη 22-23 Μαίου 2019

4ο Διεθνές Workshop για υβριδικά ενεργειακά συστήματα, Ηράκλειο, Κρήτη 22-23 Μαίου 2019

Με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Μιας μείζων πρόκληση για τα αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα είναι να διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Μέχρι τώρα αυτό επιτυγχάνονταν με τη χρήση ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, έχουν και ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής. Καθώς το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέφτει δραστικά, οι ΑΠΕ προβάλλουν πλέον ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Όμως, οι πιο άφθονες και φθηνές ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά) χαρακτηρίζονται από μια στοχαστικότητα ως προς την παραγωγή τους. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί, μέσω κατάλληλων τεχνολογιών αποθήκευσης και στρατηγικών, ότι οι ΑΠΕ θα προσφέρουν ενέργεια και ισχύ στο σύστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, περιορίζοντας τις χρονικές αποκλίσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με συμβατικές μονάδες.

Αυτές οι προκλήσεις θα συζητηθούν στο 4ο Διεθνές Workshop για υβριδικά ενεργειακά συστήματα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη στις 22-23 Μαίου 2019 (στο “Out Of The Blue Capsis Elite Resort” στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου).

Πάνω από 80 παρουσιάσεις σε 20 ενότητες, θα προσφέρουν τη διεθνή εμπειρία από την Ινδονησία, τα Κανάρια, τις Αζόρες, τη Τζαμάικα και άλλες νησιωτικές περιοχές, αλλά και την Ελλάδα, με έμφαση στα τρέχοντα προγράμματα σε Σάμο και Τήλο.

Το workshop οργανώνεται από τη γερμανική συμβουλευτική εταιρία Energynautics και υποστηρίζεται από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Μπορείτε να δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής στη διεύθυνση: http://hybridpowersystems.org/

 

 

4th International Hybrid Power Systems Workshop from 22 – 23 May 2019 in Crete, Greece

One major challenge of island and micro-grids is to maintain the balance between production and consumption. Diesel generators are still frequently used for this task. Due to the dependence on fuel price and delivery options, alternatives are being sought. Renewable energies are independent of imported fuels and environment friendly, and therefore the logical choice for island and micro-grids.

However, these renewable energies are dependent on variable resource availability; hence their maximum production capacity is subject to natural fluctuations. It is therefore important to develop strategies for how to align production and consumption in the best possible way and to find the perfect combination of conventional and renewable energy.

The 4th International Hybrid Power Systems Workshop from 22 – 23 May 2019 in Crete, Greece offers its participants the opportunity to discuss these challenges and present solution approaches. International experts will convene at the Out Of The Blue Capsis Elite Resort to share their project experiences and to detect areas in need of improvement.

The English-language Workshop offers 80+ insightful presentations in 20 sessions in which the experts show their hands-on experiences, results and solutions. During five dedicated project experience sessions, 120+ participants get the opportunity to learn about experiences from concluded and on-going projects around the world with a focus on lessons learnt. Featured island grids e.g. include Indonesia, the Canary Islands, the Azores, Jamaica and many more.

The opening session will focus on grid integration of renewables in Greece. A dedicated session on project experiences in Greece e.g. will provide deep insights into the power systems of Greek islands with a focus on the workshop host island Crete and case studies from Samos and Tilos.

The spectrum of Workshop topics ranges from hybrid system technologies and system modelling/simulation to ancillary services and forecasting issues.

The preliminary program is now available online and online registration has started: http://hybridpowersystems.org/

Darmstadt, 18 March 2019

 

Press contact:

Tel.: +49 6151 78581 00

Fax: +49 6151 78581 73

E-Mail: info@energynautics.com

 

Energynautics GmbH

Robert-Bosch-Straße 7

64293 Darmstadt

Germany

www.energynautics.com

Ορίστηκε ο Φορέας Συλλογικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου

Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 27.3.2019, ορίστηκε ο ΔΑΠΕΕΠ ως ΦοΣΕΤΕΚ ( Φορέας Συλλογικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου) με ρόλο να εκπροσωπεί επενδυτές ΑΠΕ που συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΦοΣΕΤΕΚ θα παρέχει τις υπηρεσίες του μεταβατικά έως ότου ωριμάσει η αγορά των ιδιωτικών ΦοΣΕ.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με την περιγραφή του ΦοΣΕΤΕΚ και τις προβλεπόμενες χρεώσεις.

Νέοι επενδυτικοί οδηγοί από τον ΣΕΦ

Δυο νέους επικαιροποιημένους οδηγούς για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ετοίμασε ο ΣΕΦ για κάθε ενδιαφερόμενο.

Δείτε εδώ τον Πρακτικό Οδηγό για Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά

και εδώ τον αντίστοιχο Οδηγό για  Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό για ιδιώτες, επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες με ή χωρίς αποθήκευση

Νέες τροπολογίες για φωτοβολταϊκά

Νέες τροπολογίες για φωτοβολταϊκά περιλαμβάνει ο νόμος για τη γεωθερμία που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Οι τροπολογίες (άρθρα 68-74) αφορούν στα εξής:

1. Αριθμός έργων που μπορεί να αναπτύξει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών.

2. Αποζημίωση έργων εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.

3. Παράταση του χρόνου πληρωμής του 90% της Τιμής Αναφοράς για τα έργα του Πιλοτικού Διαγωνισμού.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Ενοποίηση κατηγοριών στους διαγωνισμούς φωτοβολταϊκών

Με σχετική υπουργική απόφαση, ενοποιούνται οι δύο διακριτές μέχρι σήμερα κατηγορίες στις ανταγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν τα φωτοβολταϊκά. Εφεξής θα υπάρχει μία κατηγορία με έργα ισχύος 500 kWp έως 20 MWp. Τα έργα μεγαλύτερης ισχύος (>20 MWp) θα συμμετέχουν στους κοινούς διαγωνισμούς φωτοβολταϊκών-αιολικών, ενώ τα μικρότερης ισχύος θα αμείβονται με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων διαγωνισμών ή -εάν το επιθυμούν- μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στην ενιαία πια κατηγορία διαγωνισμών.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, ΦΕΚ 759Β’, 05.03.2019, «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, ΦΕΚ 759Β’, 05.03.2019, «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.»

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι νέες ρυθμίσεις για αυτοπαραγωγή και αποθήκευση

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι νέες ρυθμίσεις για αυτοπαραγωγή και αποθήκευση. Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Αυξάνεται το όριο ισχύος συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στο 1 MWp (από 500 kWp που ίσχυε ως τώρα).
  • Αυξάνεται το όριο στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
  • Αυξάνεται η επιτρεπόμενη ισχύς στα συστήματα που συνδέονται στη Μέση Τάση.
  • Είναι εφικτός ο συνδυασμός συστημάτων σε διαφορετικά επίπεδα τάσης.
  • Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης έως 30 kVA σε συνδυασμό με συστήματα αυτοπαραγωγής.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ.