Σχόλια του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών επί του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις”.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που είτε κρίνονται ως ανεπαρκείς για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών είτε επιβάλλουν νέα επαχθή βάρη στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Εξετάζουμε τρεις από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και συγκεκριμένα αυτή που αφορά στη δυνατότητα αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά, στην επιβολή ενός νέου “τέλους ασφάλειας εφοδιασμού“ που προβλέπει το νομοσχέδιο και τέλος τη νέα ρύθμιση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητα […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ↓ (κατεβάστε το .pdf)
[ext-link]/pdf/HELAPCO_New_Bill_23Sep2013(1).pdf[type-pdf]Κατεβάστε τη Δημοσίευση[link-text]