Οι θέσεις του ΣΕΦ στη διαβούλευση της ΡΑΕ για την αποθήκευση ενέργειας

Δείτε εδώ τις θέσεις του ΣΕΦ στη διαβούλευση της ΡΑΕ για την αποθήκευση ενέργειας.