Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Δείτε εδώ ένα πρακτικό οδηγό για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά και την ψήφιση του νέου νόμου για τη στήριξη των ΑΠΕ.