Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο ενίσχυσης των ΑΠΕ

Το ΥΠΕΝ ξεκίνησε στις 26/2/2016 δημόσια Διαβούλευση για το νέο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_res_scheme@prv.ypeka.gr έως την 14/3/2016 και ώρα 14:00.

Δείτε το προς διαβούλευση κείμενο