Η ποινικοποίηση της λειτουργίας της αγοράς δεν βοηθά στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης

Αθήνα, 26-9-2013

Η αναταραχή που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στην αγορά ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών (λόγω των ελλειμμάτων που παρουσιάζει ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ αλλά και λόγω των άστοχων ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ), έχει οδηγήσει μερίδα επενδυτών στην ανάληψη πρωτοβουλιών με τις οποίες στρέφονται νομικά εναντίον θεσμικών φορέων της αγοράς. Χαρακτηριστικά είναι, για παράδειγμα, τα εξώδικα, οι αγωγές και οι απειλές κατάσχεσης κατά του ΛΑΓΗΕ και η μηνυτήρια αναφορά εναντίον μελών της ΡΑΕ για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με τα ελλείμματα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών πιστεύει ότι τα υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα της αγοράς αντιμετωπίζονται μόνο με την άρση των στρεβλώσεων που χαρακτηρίζουν την ενεργειακή αγορά, στρεβλώσεις που διαχέονται σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής και δεν αφορούν φυσικά μόνο τις ΑΠΕ. Η ποινικοποίηση της λειτουργίας της αγοράς δεν βοηθά στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης, ιδιαίτερα όταν λάβει κανείς υπόψη του ότι την τελική ευθύνη για τις σχετικές αποφάσεις σε σχέση με τη δημιουργία του ελλείμματος έχει διαχρονικά το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΚΑ.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κάθε άλλο παρά ως αρνητική μπορεί να κρίνει κάποιος τη στάση της σε θέματα ΑΠΕ την τελευταία τριετία, όπως προκύπτει από σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων.

[ext-link]/pdf/HELAPCO_RAE_Comment_26Sep2013.pdf[type-pdf]Κατεβάστε τη Δημοσίευση[link-text]