Καταλυτική η πρωτοβουλία των 36 για τα φωτοβολταϊκά

Αθήνα, 25-09-2013

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) χαιρετίζει την πρωτοβουλία 36 βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν 7 προτάσεις για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, εκ των εισηγητών της σχετικής ερώτησης στον Υπουργό ΠΕΚΑ, ανέφερε: “Η αγορά φωτοβολταϊκών έχει αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες, τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουμε με προσοχή. Τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και στην εξασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητά της είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Πολιτεία μπορεί να ορίσει ένα νέο πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αγοράς, τη μελλοντική ανάπτυξη και τη συνέχιση και ενθάρρυνση νέων επενδύσεων”.

Από την πλευρά του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο πρόεδρός του, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος δήλωσε: “Με χαρά υποδεχόμαστε την πρωτοβουλία των 36 βουλευτών, που αποτελεί μια όαση αισιοδοξίας για τον κλάδο μας, ο οποίος εδώ και μήνες δοκιμάζεται από ένα μπαράζ αρνητικών αποφάσεων που απειλούν τη βιωσιμότητά του”.

Οι προτάσεις αυτές, αφορούν τα εξής:

 1. Αναθεώρηση του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ για το 2020, καθώς η σχετική Υπουργική Απόφαση δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα της αγοράς. Προτείνεται να τεθεί ένας κοινός στόχος 12 GW για τις ώριμες τεχνολογίες των αιολικών και φωτοβολταϊκών.
 2. Άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών έργων και κατάργηση των οικονομικών, διοικητικών και θεσμικών εμποδίων που επιβραδύνουν την υλοποίηση έργων και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη.
 3. Ενίσχυση των ΑΠΕ, με βάση:
  1. την εύρυθμη και ισόρροπη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο την οικονομική απόδοση της επένδυσης.
  2. την ανταπόδοση για τα περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη που επιφέρει η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως οι χαμηλότεροι λογαριασμοί για τους τελικούς καταναλωτές.
 4. Θεσμική κατοχύρωση του κατάλληλου μοντέλου net-metering, το οποίο θεσμοθετείται μεν επί της αρχής, με το άρθρο 6 του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου, παρουσιάζει όμως ελλείψεις, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται:
  1. η χρήση μετρητή διπλής κατεύθυνσης, ώστε η χρεοπίστωση να αφορά και στους φόρους και τέλη που συνδέονται με την κατανάλωση.
  2. η πίστωση τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου, στις επόμενες μετρητικές περιόδους (χωρίς, ωστόσο, να δύναται να υπερβεί η πίστωση τη διάρκεια ενός έτους).
  3. η μείωση του συνολικού επενδυτικού κόστους για τη μικρομεσαία παραγωγή, η παροχή φοροαπαλλαγών και η διατήρηση του σημερινού συστήματος των σταθερών εγγυημένων τιμών, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση από το σύστημα εγγυημένων τιμών σε αυτό του net-metering.
 5. Νέα διατύπωση του άρθρου του νομοσχεδίου, που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική υψηλής παραγωγικότητας, ώστε να διορθωθεί η ακύρωση της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας, που δημιούργησε ο Ν.4015/2011.
 6. Απόσυρση της ρύθμισης για το προτεινόμενο “τέλος ασφάλειας εφοδιασμού”, καθώς αναμένεται να προκαλέσει ανισορροπία στην αγορά, “τιμωρώντας” ουσιαστικά τα φωτοβολταϊκά και ευνοώντας την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη.
 7. Συμμετοχή όλων των ΑΠΕ και του φυσικού αέριου στην κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Ο ΣΕΦ πιστεύει ότι οι προτάσεις αυτές μπορούν να εγγυηθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και καλεί και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή ή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Πληροφορίες για συντάκτες:
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τον αρμόδιο υπουργό, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, καθώς και τους ερωτώντες βουλευτές, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

[ext-link]/pdf/HELAPCO_36_25Sep2013.pdf[type-pdf]Κατεβάστε τη Δημοσίευση[link-text]