Φορολόγηση της έκτακτης εισφοράς επί του κύκλου εργασιών σταθμών ΑΠΕ

Φορολόγηση της έκτακτης εισφοράς επί του κύκλου εργασιών σταθμών ΑΠΕ