Άμεση παρέμβαση του ΥΠEΝ ζητά ο ΣΕΦ για το θέμα των εγγυητικών επιστολών για έργα ΑΠΕ

Στο άρθρο 34 του Ν.4342/2015 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών για έργα ΑΠΕ η 29η/2/2106. Σημειώνουμε ότι, τα ώριμα έργα φωτοβολταϊκών, για τα οποία εκκρεμεί η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, αναμένουν το νέο θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης και ειδικότερα τις ρυθμίσεις για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνιστικών διαδικασιών, ρυθμίσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη από το ΥΠEΝ.

 

Οι εν δυνάμει επενδυτές βρίσκονται λοιπόν σε αδιέξοδο αφού, είτε θα πρέπει να περιμένουν τα νέα δεδομένα για να κρίνουν αν θα προχωρήσουν ή όχι (χάνοντας έτσι τους όρους σύνδεσης, αφού δεν θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ως τις 29/2/2016) είτε να ρισκάρουν να πληρώσουν την εγγυητική επιστολή (με κίνδυνο κατάπτωσής της) χωρίς να γνωρίζουν καν αν οι μελλοντικοί όροι οδηγούν σε βιώσιμες επενδύσεις.

 

Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΦ καλεί τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη να προχωρήσει σε παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών, μέχρις ότου ξεκαθαρίσει το νέο θεσμικό τοπίο και οριστούν οι λεπτομέρειες της πρώτης πιλοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας.