Γενικές Πληροφορίες

Η Seners είναι από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον ελληνικό χώρο που ασχολείται αποκλειστικά με φωτοβολταϊκά συστήματα για διάφορες εφαρμογές. Ιδρύθηκε το 1995, από τον ηλεκτρονικό μηχανικό Μανώλη Σούρσο, ενώ η συσσωρευμένη εμπειρία του ιδρυτή της αρχίζει από το 1981, σε βασική έρευνα ημιαγωγών για την ανάπτυξη μικροηλεκτρονικών συσκευών, φωτοβολταϊκών στοιχείων, καθώς και σε εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων στο πανεπιστήμιο και σε εταιρίες της Β. Αμερικής.

Δραστηριότητα στα Φωτοβολταϊκά

H Seners δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς εφαρμογών των φωτοβολταϊκών συστημάτων, από μικρές, μεσαίες, ειδικών κατασκευών και μεγάλου μεγέθους για επενδύσεις. Ειδικότερα η Seners σχεδιάζει, προμηθεύει και εγκαθιστά:

 • Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά πάρκα ή συστήματα, με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο (ΔΕΗ) (grid connected), όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και αφορούν κυρίως επενδύσεις.
 • Ηλιακές Στέγες , διασυνδεδεμένες με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο (ΔΕΗ) όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο, και ο οικιακός καταναλωτής πληρώνετε για το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημά του.
 • Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρά ή μεσαίου μεγέθους για οικιακές και βιοτεχνικές εφαρμογές ή ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων για επαγγελματική χρήση όπως οι τηλεπικοινωνίες.
 • Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δηλαδή φωτοβολταϊκό σύστημα σε συνδυασμό με γεννήτρια πετρελαίου – ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), ανεμογεννήτρια ή και με το κεντρικό δίκτυο.

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Η Seners, προσφέρει κυρίως ολοκληρωμένες λύσεις (με το κλειδί στο χέρι) και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση χώρου εγκατάστασης
 • Ενεργειακή μελέτη
 • Αδειοδοτήσεις, προετοιμασία & υποβολή επένδυσης για επιχορήγηση
 • Τεχνική μελέτη εφαρμογής
 • Τεχνικές υποδομές χώρου εγκατάστασης
 • Προμήθεια υλικών
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Εγγυήσεις & Τεχνική υποστήριξη.
 • Πιστοποίηση ποιότητας φωτοβολταϊκού έργου από ανεξάρτητο φορέα.

Αφορά κυρίως επενδύσεις (φωτοβολταϊκά πάρκα) και περιλαμβάνει: Ποιότητα & αξιοπιστία εξοπλισμού, συμβατότητα εξοπλισμού, ποιότητα, αρτιότητα και αξιοπιστία εγκατάστασης, απώλειες κλπ.