Γενικές Πληροφορίες

Η Sarris Energy ιδρύθηκε το 2012, είναι πιστοποιημένη με ISO 900, ISO:14001 και OHSAS 45001 και είναι στελεχωμένη με προσωπικό 32 ατόμων συνολικά. Η ομάδα μας αποτελείται από 10 Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, Τεχνικό προσωπικό 16 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, κλπ) καθώς και λοιπό διοικητικό προσωπικό. Επίσης, διαθέτουμε εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών Μηχανικών όσο και Τεχνικών, τόσο στην Κρήτη όσο και σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι και εξυπηρετούν μέρος των έργων τα οποία αναλαμβάνουμε.

Δραστηριότητα στα Φωτοβολταϊκά

Αυτή τη στιγμή οι δραστηριότητές μας κινούνται γύρω από τους παρακάτω 3 άξονες:

  1. Τομέας παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας: Φωτοβολταϊκά & ανεμογεννήτριες, αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα, Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, Ηλεκτρικοί φορτιστές
  2. Τομέας εξοικονόμησης ενέργειας: Αντλίες θερμότητας, Συστήματα κλιματισμού, Ηλιακά και ηλιοθερμικά συστήματα, Φωτισμός LED, Αναβάθμιση κτηριακού κελύφους, Συμβόλαια ενεργειακής απόδοσης
  3. Τομέας συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Hard FM): Λειτουργία και Συντήρηση Δημόσιων και Ιδιωτικών εγκαταστάσεων με έμφαση στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και εγκαταστάσεις (κλιματισμός, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κλπ)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Δημόσιων Έργων & Προμηθειών έχοντας εκτελέσει εκατοντάδες έργα.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία άπτονται των τομέων δραστηριοποίησής της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα προγράμματα τύπου “Εξοικονομώ” για ιδιώτες και επιχειρήσεις.