ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Καποδιστρίου 3, Αγ. Παρασκευή 153 43 Αττική

211 211 8000

www.ppcr.gr

Γενικές Πληροφορίες

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ και δραστηριοποιείται πρωτοποριακά, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια από την δεκαετία του ’80. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε όλες τις μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Σήμερα, με 37 αιολικά πάρκα, 19 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 36 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 1 υβριδικό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 660 MW, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον Ελληνικό χώρο των ΑΠΕ και δημιουργεί τις βάσεις για να οδηγήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη χώρα.

Το 2022, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ανήλθε σε 485.968 MWh, συντελώντας σε αποφυγή 446.297 tn CO2, και οι πωλήσεις της σε περίπου €40,6 εκ.

Δραστηριότητα στα Φωτοβολταϊκά

Στην παρούσα φάση, το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάρκα σε λειτουργία συνολικής ισχύος άνω των 350MW, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης συστάδας (cluster) φωτοβολταϊκών έργων στην χώρα ισχύος 230MW στην Κοζάνη.

Επίσης, έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή επιπρόσθετων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος περί τα 1,8GW, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού φωτοβολταϊκού έργου “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα” ισχύος 550MW που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στην Ευρώπη.”