Τελική Σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα

Την 13 και 14 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώθηκε η τελική διήμερη σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, καθώς αυτό βρίσκεται πλέον στο τελικό του στάδιο.

Έχοντας προσδιορίσει τα προσόντα που απαιτούνται για τους εγκαταστάτες γεωθερμίας, ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιοθερμικών ενεργειακών συστημάτων, το έργο GSS-VET στόχευσε στη δημιουργία μιας καινοτόμου κατάρτισης των επαγγελματιών που θα συμπεριλάμβανε μάθηση μέσω εργασίας, για το επίπεδο 4-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF 4-5). Το περιεχόμενο της κατάρτισης επικεντρώθηκε στις τεχνικές δεξιότητες αλλά και στις διασταυρούμενες, συμπεριλαμβανομένων των διατμηματικών αλλά και της ικανότητας οι εγκαταστάτες να εργάζονται αποτελεσματικά με άτομα από διαφορετικούς κλάδους.

Για την επίτευξη των παραπάνω, σχεδιάστηκε μια πλατφόρμα e-Learning που περιέχει τις  αντίστοιχες ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες. Στην παρούσα φάση που διεξάγεται η πιλοτική εφαρμογή της κατάρτισης των εγκαταστατών, έχουν εκπαιδευτεί δεκάδες εκπαιδευτές και εκατοντάδες εργαζόμενοι, ενώ με την υποστήριξη και την εμπλοκή των Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Τομεακών Οργανώσεων, των Τοπικών Αρχών αλλά και άλλων σχετιζόμενων εταίρων, υπάρχει  στόχος μέχρι το 2025 να έχουν εκπαιδευτεί 2.500 επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της σύσκεψης, είχε προγραμματιστεί ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές της καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης των τριών αγορών που καλύπτονται από το έργο, δηλαδή ηλιακή θερμική, γεωθερμική και φωτοβολταϊκή. Δύο τεχνικοί εμπειρογνώμονες, ο Δρ Χαράλαμπος Μαλαματένιος και ο Δρ Κωνσταντίνος Καρύτσας, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά της ηλιακής θερμικής και της γεωθερμικής, αντίστοιχα, ενώ η HELAPCO, εταίρος του έργου GSS VET, παρουσίασε την κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς των φωτοβολταϊκών.

 

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού υλικού για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες εγκαταστατών, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και των σχημάτων πιστοποίησης, για την κάθε επαγγελματική κατηγορία. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση θα συνεχιστεί μετά το τέλος του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή στους επαγγελματίες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα online και να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς όπως ειδικοί, ακαδημαϊκοί από Ελληνικά Πανεπιστήμια, εργαζόμενοι στις αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και/ή Πάροχοι ενέργειας καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών Οργανώσεων και δημοσιογράφων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο GSS VET καθώς και τις παρουσιάσεις, σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές των αγορών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://gss-vet.eu/

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά ηλιοθερμικών εδώ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά γεωθερμίας εδώ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά φωτοβολταϊκών εδώ