Διαθέσιμο on-line το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος GSS-VET για εκπαίδευση σε ηλιακές και γεωθερμικές εφαρμογές

Επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας

Διαθέσιμο online το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος GSSVET

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος GSS-VET για την εκπαίδευση εγκαταστατών ηλιακών και γεωθερμικών συστημάτων είναι πλέον διαθέσιμο on-line για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.gss-vet.eu. Το υλικό διατίθεται σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και βουλγαρικά).

Εδώ θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για φωτοβολταϊκά

Εδώ θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για ηλιοθερμικά

Εδώ θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για γεωθερμία

 

Το πρόγραμμα GSS-VET

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να προχωρήσουν οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας ακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις και προσαρμόζονται σε αυτές.

Στόχος του προγράμματος GSS-VET είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Το πρόγραμμα GSS-VET, ξεκινώντας από την αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων, έχει διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση (EQF level 4-5) και μια πλατφόρμα e-learning, με στόχο να καλύψει την εκπαίδευση 2.500 εργαζομένων ως το 2025. Στην πρώτη πιλοτική φάση (2017-2020) συμμετέχουν στο πρόγραμμα 40 εκπαιδευτές και 200 εκπαιδευόμενοι.

Στο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία.

Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Τελική Σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα

Την 13 και 14 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώθηκε η τελική διήμερη σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, καθώς αυτό βρίσκεται πλέον στο τελικό του στάδιο.

Έχοντας προσδιορίσει τα προσόντα που απαιτούνται για τους εγκαταστάτες γεωθερμίας, ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιοθερμικών ενεργειακών συστημάτων, το έργο GSS-VET στόχευσε στη δημιουργία μιας καινοτόμου κατάρτισης των επαγγελματιών που θα συμπεριλάμβανε μάθηση μέσω εργασίας, για το επίπεδο 4-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF 4-5). Το περιεχόμενο της κατάρτισης επικεντρώθηκε στις τεχνικές δεξιότητες αλλά και στις διασταυρούμενες, συμπεριλαμβανομένων των διατμηματικών αλλά και της ικανότητας οι εγκαταστάτες να εργάζονται αποτελεσματικά με άτομα από διαφορετικούς κλάδους.

Για την επίτευξη των παραπάνω, σχεδιάστηκε μια πλατφόρμα e-Learning που περιέχει τις  αντίστοιχες ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες. Στην παρούσα φάση που διεξάγεται η πιλοτική εφαρμογή της κατάρτισης των εγκαταστατών, έχουν εκπαιδευτεί δεκάδες εκπαιδευτές και εκατοντάδες εργαζόμενοι, ενώ με την υποστήριξη και την εμπλοκή των Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Τομεακών Οργανώσεων, των Τοπικών Αρχών αλλά και άλλων σχετιζόμενων εταίρων, υπάρχει  στόχος μέχρι το 2025 να έχουν εκπαιδευτεί 2.500 επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της σύσκεψης, είχε προγραμματιστεί ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές της καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης των τριών αγορών που καλύπτονται από το έργο, δηλαδή ηλιακή θερμική, γεωθερμική και φωτοβολταϊκή. Δύο τεχνικοί εμπειρογνώμονες, ο Δρ Χαράλαμπος Μαλαματένιος και ο Δρ Κωνσταντίνος Καρύτσας, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά της ηλιακής θερμικής και της γεωθερμικής, αντίστοιχα, ενώ η HELAPCO, εταίρος του έργου GSS VET, παρουσίασε την κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς των φωτοβολταϊκών.

 

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού υλικού για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες εγκαταστατών, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και των σχημάτων πιστοποίησης, για την κάθε επαγγελματική κατηγορία. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση θα συνεχιστεί μετά το τέλος του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή στους επαγγελματίες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα online και να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς όπως ειδικοί, ακαδημαϊκοί από Ελληνικά Πανεπιστήμια, εργαζόμενοι στις αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και/ή Πάροχοι ενέργειας καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών Οργανώσεων και δημοσιογράφων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο GSS VET καθώς και τις παρουσιάσεις, σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές των αγορών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://gss-vet.eu/

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά ηλιοθερμικών εδώ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά γεωθερμίας εδώ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά φωτοβολταϊκών εδώ

 

Workshop για εκπαίδευση εγκατασταστών 13/2/2020

Επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας

Workshop για παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού στις 13/2/2020

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού για την επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας θα γίνει την Πέμπτη 13/2 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα από τους συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GSS-VET. Στο workshop θα γίνει επίσης παρουσίαση της κατάστασης και των προοπτικών των αγορών ηλιοθερμικών συστημάτων, γεωθερμικών αντλίων θερμότητας και φωτοβολταϊκών από ειδικούς επιστήμονες του ΚΑΠΕ και τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα GSS-VET.

Το πρόγραμμα GSS-VET

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να προχωρήσουν οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας ακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις και προσαρμόζονται σε αυτές.

Στόχος του προγράμματος GSS-VET είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Το πρόγραμμα GSS-VET, ξεκινώντας από την αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων, έχει διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση (EQF level 4-5) και μια πλατφόρμα e-learning, με στόχο να καλύψει την εκπαίδευση 2.500 εργαζομένων ως το 2025. Στην πρώτη πιλοτική φάση (2017-2020) θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 40 εκπαιδευτές και 200 εκπαιδευόμενοι.

Στο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία.

Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.gss-vet.eu

Βρείτε συνημμένη ειδική έκδοση του προγράμματος για τις πράσινες θέσεις εργασίας που φιλοδοξεί να στηρίξει το πρόγραμμα στα ελληνικά και αγγλικά.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του workshop.

February 13th 2020, TITANIA HOTEL
9:00-9:30 Welcome – Presentation of the GSS-Project to stakeholders Hellenic Mediterranean University (HMU)
9:30-10:00 Greek Solar Thermal Market

(status – outlook and training needs)

Presentation by C. Malamatenios, Center for Renewable Energy Sources and Saving
10:00-10:50 Presentation of the Solar Thermal training material ALECOP – TUS
10:50-11:10 Discussion
11:10-11:30 Coffee break
11:30-12:00 Greek GSHP market

(status – outlook and training needs)

Presentation by K. Karytsas, Center for Renewable Energy Sources and Saving
12:00-12:50 Presentation of the Geothermal training material Hochschule Bochum – GGA
12:50-13:10 Discussion
13:10-14:00 Lunch
14:00-14:20 Greek PV Market

(status – outlook and training needs)

Presentation by Stelios Psomas, HELAPCO
14:20-15:00 Presentation of the PV training material Hellenic Mediterranean University (HMU)
15:00-15:45 Presentation of the project’s e-platform SQ-Learn
15:45-16:00 Coffee break
16:00-16:30 Certification scheme for trainees TUV Austria
16:30-17:00 How training will continue after the end of the project All partners

 

Εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες της πράσινης ενέργειας

Αναλαμβάνοντας ένα ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια Πράσινη Συμφωνία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και την απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας ως το 2050. Καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στοχεύουν πλέον στην απανθρακοποίηση, πολλές θέσεις εργασίας σε παραδοσιακούς ενεργειακούς τομείς μοιραία θα χαθούν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δώσουμε νέες ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους που απειλούνται από αυτή την εξέλιξη. Η εκπαίδευση σε νέους ενεργειακούς τομείς, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για νέες καριέρες σε ανθρώπους που σήμερα απασχολούνται σε παραδοσιακούς ενεργειακούς τομείς.

Ακόμη και οι παραδοσιακοί τεχνίτες μπορούν να αναζητήσουν τέτοιες ευκαιρίες. Καθώς πολλές τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας γνωρίζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη (όπως, για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά), νέες εργασιακές ευκαιρίες εμφανίζονται, όπως π.χ. στην περίπτωση ηλεκτρολόγων χωρίς πρότερη εμπειρία στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αρκεί να τους δοθεί η κατάλληλη εκπαίδευση. Όταν σκέφτεται κανείς θέσεις εργασίας στην ηλιακή ενέργεια, συχνά εστιάζει σε τεχνικά επαγγέλματα υψηλού γνωστικού επιπέδου. Αν και είναι αλήθεια πως ο κλάδος προσφέρεται για ανθρώπους με πτυχία και εμπειρία στις επιστήμες και την τεχνολογία, υπάρχουν εν τούτοις ευκαιρίες και σε άλλους τομείς. Τομείς που προσφέρουν δουλειές σε πωλητές, εργάτες, παρόχους υπηρεσιών ή ακόμη και εκπαιδευτές σε σχετικούς τομείς. Όποιος είναι ανοιχτός στο να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες, έχει λαμπρές προοπτικές να ακολουθήσει μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η σημασία των πράσινων θέσεων εργασίας

Όλο και περισσότερες χώρες απολαμβάνουν τα κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Σύμφωνα με την IRENA (International Renewable Energy Agency), οι ΑΠΕ συντηρούσαν 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2018. Τα φωτοβολταϊκά ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης (3,61 εκατ. θέσεις εργασίας το 2018).

Η δυναμική της “πράσινης” απασχόλησης καθορίζεται από μια σειρά τεχνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες όπως:

  • Ξεκάθαρη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Εθνικές πολιτικές που στοχεύουν στο μετασχηματισμό του ενεργειακού προτύπου. Πολιτικές όπως θέσπιση δεσμευτικών στόχων, νέων εργαλείων αγοράς για την ανάπτυξη των ΑΠΕ ή ακόμη και νέων βιομηχανικών πολιτικών για την ενδυνάμωση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας των ΑΠΕ.
  • Διαρκής μείωση του κόστους των καθαρών τεχνολογιών που διευκολύνει τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο.
  • Εταιρικές στρατηγικές και επαναπροσδιορισμός στόχων από τη βιομηχανία ώστε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα καθώς οι οικονομίες παγκοσμιοποιούνται και απαιτείται γεωγραφική διαφοροποίηση και εξειδίκευση.
  • Ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών οι οποίες υποστηρίζουν πρωτοβουλίες Πράσινων Πόλεων που προωθούν τις ΑΠΕ.

 Η περίπτωση των φωτοβολταϊκών

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών συνεχίζει να αποδεικνύει τη κοινωνικο-οικονομική συμβολή της, τόσο σε ότι αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και στην Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΚΠΑ) που δημιουργεί.

Ο κλάδος αναδεικνύει επίσης τη σημασία των μικρής κλίμακας έργων στην τοπική ανάπτυξη. Το 2016, για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις μικρών φωτοβολταϊκών επί στεγών στην ΕΕ παρείχαν τριπλάσιες θέσεις εργασίας και ΚΠΑ από τις αντίστοιχες μεγάλες εγκαταστάσεις επί εδάφους. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μικρές εγκαταστάσεις απαιτούν περισσότερο εργατικό δυναμικό για την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων. Επιπλέον, το 75% των θέσεων εργασίας στα φωτοβολταϊκά αφορούν τοπική απασχόληση.

Οι άμεσες θέσεις εργασίας και η άμεση ΚΠΑ αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο των φωτοβολταϊκών (παραγωγή εξοπλισμού, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση), ενώ οι έμμεσες άλλους κλάδους (π.χ. μεταφορά εξοπλισμού, κατασκευή εξειδικευμένου εξοπλισμού, υπηρεσίες).

Δραστηριότητα Θέσεις εργασίας
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 1%
Κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού 22%
Μεταφορά εξοπλισμού 2%
Εγκατάσταση και διασύνδεση 17%
Λειτουργία και συντήρηση 56%
Αποσυναρμολόγηση 2%
Συνολικές εργατοημέρες για 50 MW 229.055

Κατανομή εργατικού δυναμικού για την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 50 MW (πηγή: IRENA, 2017)

Οι θέσεις αυτές εργασίας δημιουργούνται είτε τοπικά (στη θέση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής) είτε σε άλλες περιοχές ή/και χώρες (όταν αφορούν παραγωγή εξειδικευμένου εξοπλισμού). Για να υπολογίσουμε την εθνική απασχόληση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εγχώριο ποσοστό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το εγχώριο ποσοστό είναι της τάξης του 15%. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως η εγχώρια προστιθέμενη αξία των έργων ΑΠΕ είναι πολύ υψηλότερη απ’ ότι συνήθως νομίζουμε (είναι της τάξης του 60% σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες). Για τον υπολογισμό των έμμεσων και συνεπαγόμενων θέσεων εργασίας, χρησιμοποιείται συνήθως ένας πολλαπλασιαστής ίσος με 2,2 (1 άμεση θέση εργασίας συν 1,2 έμμεσες και συνεπαγόμενες).

Η περίπτωση των ηλιοθερμικών

Σε ότι αφορά τα ηλιοθερμικά συστήματα, απαιτούνται 87-200 m² ηλιακών συλλεκτών για μια θέση πλήρους απασχόλησης ανάλογα με την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα:

Σε χώρες με υψηλό εργατικό κόστος και αυτοματοποιημένη παραγωγή επίπεδων συλλεκτών ή συλλεκτών με σωλήνες κενού και βεβιασμένη κίνηση του θερμού νερού, απαιτούνται κατά μέσο όρο 133 m² ηλιακών συλλεκτών για μια θέση πλήρους απασχόλησης. Σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος και αυτοματοποιημένη παραγωγή συλλεκτών με σωλήνες κενού και θερμοσιφωνικά συστήματα, απαιτούνται κατά μέσο 87 m² ηλιακών συλλεκτών για μια θέση πλήρους απασχόλησης. Το ίδιο και για χώρες χωρίς μεγάλο βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγής και με χαμηλό εργατικό κόστος. Για θέρμανση πισινών με πολυμερικούς συλλέκτες ή συλλέκτες αέρα,  απαιτούνται κατά μέσο όρο 200 m² ηλιακών συλλεκτών για μια θέση πλήρους απασχόλησης.

Η περίπτωση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας

Κάθε γεωθερμική αντλία θερμότητας απαιτεί 24 εργατοώρες για την κατασκευή της και 32 εργατοώρες για την εγκατάστασή της. Η εγκατάσταση γίνεται συνήθως από μικρές εταιρίες που ασχολούνται με θέρμανση και κλιματισμό, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, χειριστές εκσκαφέων και γεωτρυπάνων. Για κάθε 18 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που εγκαθίστανται, δημιουργείται μια νέα θέση εργασίας.

 

Επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας

Το πρόγραμμα GSSVET

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να προχωρήσουν οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας ακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις και προσαρμόζονται σε αυτές.

Στόχος του προγράμματος GSS-VET είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Το πρόγραμμα GSS-VET, ξεκινώντας από την αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων, έχει διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση (EQF level 4-5) και μια πλατφόρμα e-learning, με στόχο να καλύψει την εκπαίδευση 2.500 εργαζομένων ως το 2025. Στην πρώτη πιλοτική φάση (2017-2020) θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 40 εκπαιδευτές και 200 εκπαιδευόμενοι.

Στο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία.

Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.gss-vet.eu

GSS-VET: Επαγγελματική εκπαίδευση εγκαταστατών

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Στέλιου Ψωμά, Συμβούλου του ΣΕΦ, για το Πρόγραμμα GSS-VET που αφορά επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας.

Εκδήλωση ΣΕΦ στο πλαίσιο της έκθεσης VerdeTec, Αθήνα 16/2/2019

GSS-VET: Επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Στέλιου Ψωμά, Συμβούλου του ΣΕΦ, για το Πρόγραμμα GSS-VET που αφορά επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας.

Συνέδριο “Εξοικονόμηση ενέργειας, Τοπική Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα”

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018

Παρουσίαση στα Χανιά του Ευρωπαϊκού προγράμματος GSS-VET (GEOTHERMAL AND SOLAR SKILLS IN CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING)

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GSS-VET που απευθύνεται σε τεχνικούς που δραστηριοποιούνται σε εφαρμογές γεωθερμίας και φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2, παρουσιάστηκε την Παρασκευή 18 Μαίου στις 7:30 το απόγευμα το Επιμελητήριο Χανίων και το ΤΕΙ Κρήτης στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του ΕΒΕΧ (4ος όροφος). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Το GSS-VET (GEOTHERMAL AND SOLAR SKILLS IN CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING) έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει και να θεραπεύσει το κενό των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε θέματα εφαρμογής γεωθερμίας και φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.

Απευθύνεται σε τεχνίτες υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε εφαρμογές γεωθερμίας και φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.

Το έργο θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποιημένης εκπαίδευσης και κατάρτισης για τεχνικούς εγκατάστασης γεωθερμικών, ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και πιστοποιημένες αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

19:15 – 19:50: Προσέλευση – Εγγραφές

Παρουσίαση του Προγράμματος, Ε. Καραπιδάκης, Α’ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

19:50 – 20:15: «Περιγραφή διαδικασίας εκπαίδευσης και των προγραμμάτων που θα διαμορφωθούν» Φ. Μαυροματάκης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

20:15 – 20:30: «Εφαρμογές των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας σε κτίρια στην Κρήτη» Ν. Μπαγορδάκης, Σύμβουλος Μηχανικός

20:30 – 21:00: Ερωτήσεις – Συζήτηση

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Ε. Καραπιδάκη

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Φ. Μαυροματάκη