Συνάντηση SolarPower Europe – ΣΕΦ με Υπουργείο Οικονομίας για κατάργηση δασμών σε φωτοβολταϊκά κινεζικής προέλευσης

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας κ. Η. Ξανθάκο είχε στις 24/1/2017 αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της SolarPower Europe κ. James Watson και στελέχη του ΣΕΦ.

Η συνάντηση αφορούσε στην επικείμενη ψηφοφορία της 26/1/2017, όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί ή όχι το καθεστώς επιβολής δασμών σε φωτοβολταϊκά κινεζικής προέλευσης. Η θέση της κατάργησης των δασμών υποστηρίζεται από εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και από το συλλογικό φορέα εκπροσώπησης του κλάδου των φωτοβολταϊκών SolarPower Europe, στον οποίο συμμετέχει και ο ΣΕΦ.

Tα βασικά επιχειρήματα για την άρση των δασμών σε φωτοβολταϊκά κινεζικής προέλευσης που ετέθησαν υπόψη του υπουργείου συνοψίζονται στα εξής:

Είναι προς το συμφέρον του δημοσίου και των καταναλωτών, οι νέοι ηλεκτροπαραγωγοί με φωτοβολταϊκά να αποζημιώνονται με όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. Για να συμβεί αυτό και να έχουμε ταυτόχρονα βιώσιμες επενδύσεις, πρέπει να μειωθεί το επενδυτικό κόστος. Οι δασμοί κρατούν τεχνηέντως το κόστος αυτό σε υψηλά επίπεδα. Το επιχείρημα αυτό ισχύει τόσο στην περίπτωση των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών που αποζημιώνονται πλέον μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών (κατά τις πρόνοιες του Ν.4414/2016), όσο και για τα μικρά συστήματα αυτοπαραγωγής (που αναπτύσσονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς γιατί οι δασμοί οδηγούν σε υψηλότερο επενδυτικό κόστος και συνεπώς και σε μεγαλύτερους χρόνους απόσβεσης για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς αυτοπαραγωγούς).

Οι δασμοί δεν προστατεύουν στην πράξη την εγχώρια βιομηχανία. Τα εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα έκλεισαν πριν την επιβολή των δασμών για άλλους λόγους και δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίδα επανεκκίνησής τους, κάτι που φάνηκε στην πράξη και την τριετία που ισχύουν οι δασμοί. Αντίθετα, στην Ελλάδα παράγονται βάσεις στήριξης (που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην ελληνική αγορά), μετασχηματιστές, καλώδια, πίνακες και άλλο ηλεκτρολογικό υλικό, επικουρικός εξοπλισμός φωτοβολταϊκών σταθμών (οικίσκοι, υλικό περιφράξεων, ιστοί, σωληνώσεις, κ.λπ.), software τηλεμετρίας και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών. Οι θέσεις εργασίας συνεπώς σε ότι αφορά στον εξοπλισμό, προέρχονται από αυτές τις δραστηριότητες. Σημειωτέον ότι οι θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά δημιουργούνται και συντηρούνται κυρίως στο στάδιο της εγκατάστασης και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών και όχι τόσο στο στάδιο της παραγωγής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι σήμερα η εγχώρια προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ανέρχεται σε 60%, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό.

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μία λάθος απόφαση επιβάλλοντας δασμούς σε φωτοβολταϊκά κινεζικής προέλευσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να προστατευτεί υποτίθεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στον κλάδο σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, κάτι που επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές.

 

Επιστολή για άρση των δασμών σε φωτοβολταϊκά κινεζικής προέλευσης

Επιστολή στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Ενέργειας απέστειλε ο ΣΕΦ με αίτημα την κατάργηση των δασμών σε φωτοβολταϊκά κινεζικής προέλευσης.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μία λάθος απόφαση επιβάλλοντας δασμούς σε φωτοβολταϊκά πλαίσια κινεζικής προέλευσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να προστατευτεί υποτίθεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στον κλάδο σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, κάτι που επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, λόγω των δασμών, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κοστίζουν κατά μέσο όρο στην ΕΕ 37% περισσότερο από τις τιμές spot στη διεθνή αγορά. Είναι προφανές ότι η άρση της επιβολής των δασμών θα μειώσει περαιτέρω τις τιμές προσφορών των συμμετεχόντων στους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω των οποίων, με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και το Ν.4414/2016, κατακυρώνονται τα νέα προς υλοποίηση φωτοβολταϊκά έργα.

 Στις 26/1/2017, τα κράτη μέλη καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί το ατυχές αυτό καθεστώς ή όχι. Εκ μέρους των άμεσα ενδιαφερομένων εταιριών (τα συμφέροντα των οποίων λανθασμένα υποτίθεται ότι εξυπηρετεί η απόφαση της ΕΕ), σας καλούμε  να υποστηρίξετε την άμεση άρση των δασμών σε φωτοβολταϊκά πλαίσια κινεζικής προέλευσης (οι δασμοί λήγουν τυπικά τον Μάρτιο του 2017 και δεν πρέπει να συνεχιστεί η επιβολή τους με νέα απόφαση). Κάτι τέτοιο θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο για τους καταναλωτές και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

 Η θέση μας αυτή υποστηρίζεται από εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και από το συλλογικό φορέα εκπροσώπησης του κλάδου των φωτοβολταϊκών SolarPower Europe, στον οποίο συμμετέχει ο Σύνδεσμός μας».

Δεν αντανακλά τη βούληση του νομοθέτη η προκήρυξη πιλοτικού διαγωνισμού για τα φωτοβολταϊκά από τη ΡΑΕ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το τελικό κείμενο της προκήρυξης της ΡΑΕ για τη διενέργεια της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Η προκήρυξη, όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη της τα σχόλια των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση (σχόλια που όλα ανεξαιρέτως κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση), αλλά πρόσθεσε και νέες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είχαν τεθεί σε διαβούλευση και οι οποίες σαφώς αντιβαίνουν το γράμμα και το πνεύμα του Ν.4414/2016.

Χαρακτηριστική είναι η πρόβλεψη του άρθρου 15 ότι: “σε περίπτωση αδιάθετης ισχύος μόνο στην Κατηγορία Ι, αυτή μεταφέρεται στην Κατηγορία ΙΙ. Σε περίπτωση αδιάθετης ισχύος μόνο στην Κατηγορία ΙΙ, αυτή μεταφέρεται στην Κατηγορία Ι. … Η ως άνω μεταφορά αδιάθετης ισχύος έχει ως σκοπό την κάλυψη του πρώτου και μόνο κατά σειρά έργου που δεν επιλέχθηκε στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που με τη μεταφορά της αδιάθετης ισχύος δεν είναι δυνατή η κάλυψη όλης της ισχύος του πρώτου αυτού έργου, τότε η εν λόγω διαδικασία περατώνεται ως έχει. Σε περίπτωση όμως που με τη μεταφορά της αδιάθετης ισχύος καλύπτεται όλη η ισχύς του πρώτου κατά σειρά έργου που δεν είχε επιλεγεί, τότε αυτό το έργο και μόνο αυτό κατατάσσεται στην λίστα των Επιλεγέντων Συμμετεχόντων. Τυχόν αδιάθετη ισχύς που μεταφέρθηκε, πέραν αυτής της ισχύος του πρώτου έργου που θα καλυφθεί, δεν διατίθεται για την κάλυψη άλλου έργου”.

Η πρόβλεψη αυτή (που δεν περιλαμβανόταν στο κείμενο διαβούλευσης) ουδόλως αντανακλά τα προβλεπόμενα από το Ν.4414/2016, ο οποίος αναφέρει επί λέξει ότι: “η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν.3468/2006 (Α΄129). Ο ακριβής επιμερισμός της προς προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της παρ.8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3468/2006 (Α΄ 129) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%της συνολικά δημοπρατούμενης ισχύος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανομής αδιάθετης ισχύος προς κατακύρωση μεταξύ των δύο κατηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8.”

Με άλλα λόγια, ο νομοθέτης ήθελε να μη μείνει πρακτικά αδιάθετη ισχύς, δίνοντας, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να μεταφερθεί ισχύς στη μικρή κατηγορία ακόμη κι αν η τελικά επιλεγείσα για ενίσχυση ισχύς ξεπεράσει τα 8 MW (20%*40 MW). Αντιθέτως, με τη ρύθμιση της ΡΑΕ είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα παραμείνει αδιάθετη ισχύς σε σχέση με την αρχικά δημοπρατούμενη.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα όμως της προκήρυξης της ΡΑΕ είναι η εμμονή στον αυθαίρετο “κανόνα του 40%”, δηλαδή σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες το ποσοστό συμμετοχής να είναι τουλάχιστον 40% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος. Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της αγοράς, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακύρωσης του πιλοτικού διαγωνισμού για μία ή και για τις δυο κατηγορίες έργων, αφού δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμετάσχει εν τέλει ικανός αριθμός έργων που θα συμπληρώνουν την ισχύ του κανόνα του 40% (ελλείψει πληθώρας ώριμων αδειοδοτικά έργων). Τα μόνα έργα που με σχετική βεβαιότητα θα συμμετάσχουν είναι αυτά που, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, κατέθεσαν πρόσφατα στον ΔΕΔΔΗΕ τις εγγυητικές για επαναδιατύπωση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης (23,4 MW).  Τα λοιπά υποψήφια έργα (με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ ή με Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ) έρχονται από το παρελθόν και μόνο εικασίες μπορεί να κάνει κανείς για τη συμμετοχή τους στην πιλοτική διαδικασία. Αυτό επισημάνθηκε άλλωστε από πολλούς συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση.

Τι θα συμβεί λοιπόν στην απευκταία περίπτωση που η συνολική ισχύς των συμμετεχόντων έργων σε μια κατηγορία δεν πληροί τον “κανόνα του 40%”; Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΡΑΕ “σε περίπτωση που ο ανωτέρω Κανόνας δεν ικανοποιείται σε μία από τις ανωτέρω Κατηγορίες Ι ή/και ΙΙ, τότε η εν λόγω πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία της Κατηγορίας, για την οποία δεν ικανοποιείται ο όρος αυτός, ακυρώνεται… Σε περίπτωση που ακυρωθεί η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για κάποια από τις ως άνω Κατηγορίες, τότε επιστρέφεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής (ύψους 1%) σε κάθε έναν Συμμετέχοντα της Κατηγορίας αυτής που ακυρώθηκε”.

Η ΡΑΕ δεν έχει προβλέψει δυστυχώς μια εναλλακτική διέξοδο ώστε εν τέλει ο πιλοτικός διαγωνισμός “να ολοκληρωθεί εντός του 2016”, όπως ρητά προβλέπεται από το νόμο, τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ, αλλά και την ίδια την προκήρυξη της ΡΑΕ!

Με τα παραπάνω η ΡΑΕ αναλαμβάνει δυστυχώς ένα αχρείαστο ρίσκο αλλά και θα φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας του πιλοτικού διαγωνισμού, αφού και ο νομοθέτης και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν εγκαίρως προειδοποιήσει για τους εν δυνάμει κινδύνους. Ευχόμαστε ολόψυχα να κυλίσουν όλα ομαλά και να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός σύμφωνα με τις προβλέψεις και χωρίς να παραμείνει, χωρίς λόγο, αδιάθετη ισχύς. Το ερώτημα είναι γιατί η ΡΑΕ παίζει με τη φωτιά και την αγωνία ενός κλάδου που ψυχορραγεί τα τελευταία τρία χρόνια και αναζητά εναγωνίως ένα νέο ξεκίνημα.

Πιλοτικός διαγωνισμός για φωτοβολταϊκά – Οι θέσεις του ΣΕΦ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) επικροτεί επί της αρχής την πλειονότητα των προτεινόμενων από τη ΡΑΕ ρυθμίσεις για τη διενέργεια της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Στην ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποίησε η ΡΑΕ στις 21/10/2016, ο ΣΕΦ είχε εντοπίσει ορισμένα σημεία που έχρηζαν προσοχής και τροποποιήσεων. Με χαρά είδαμε ότι οι παρατηρήσεις αυτές του ΣΕΦ, αλλά και άλλων φορέων της αγοράς, έγιναν στην πλειοψηφία τους αποδεκτές από τη ΡΑΕ. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το θέμα της δυνατότητας μεταβίβασης της άδειας παραγωγής έργων που θα προκριθούν στο διαγωνισμό, αλλά και τον σχετικό εξορθολογισμό του ύψους των εγγυητικών επιστολών.

Επί της αρχής, ο ΣΕΦ θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει μία τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εγγυητικές επιστολές, ώστε αυτές να κατατίθενται στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι στο στάδιο της αποδοχής των όρων σύνδεσης (κάτι που μπορεί να συνεχίσει να ισχύει για όσα έργα δεν υποχρεούνται σε συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες).

Όρος 10.1.1.2 του σχεδίου της προκήρυξης

Προβληματισμό όμως προκαλεί η σχετική πρόβλεψη της ΡΑΕ (όρος 10.1.1.2 του σχεδίου της προκήρυξης) σύμφωνα με την οποία “το άθροισμα της ισχύος όλων των Συμμετεχόντων του Οριστικού Καταλόγου σε κάθε μία Κατηγορία πρέπει να υπερβαίνει κατά 40% την δημοπρατούμενη ισχύ της Κατηγορίας αυτής”.

Ο όρος αυτός, “προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός”, δεν είναι σύμφωνος ούτε με το N.4414/2016, ούτε και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κρατική ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργειας 2014-2020 (ΕΕΑG–2014/C 200/01). Κατά πρώτον, ο σχεδιαζόμενος κανόνας με βάση τον οποίο, το άθροισμα της ισχύος όλων των συμμετεχόντων σε κάθε μία κατηγορία φωτοβολταϊκών έργων πρέπει να υπερβαίνει κατά 40% την δημοπρατούμενη ισχύ της κατηγορίας αυτής, δεν ερείδεται σε κάποια ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση προς τη ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η επίκληση τυχόν γενικής εξουσιοδότησης για θέσπιση ρητρών, δεν μπορεί να οδηγεί εν τέλει σε ακύρωση του διαγωνισμού. Ειδικότερα, είναι προφανές ότι, η θέσπιση ενός τέτοιου κανόνα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη βούληση του νομοθέτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4414/2016 να στηρίξει το νεοσύστατο θεσμό της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για εγκαταστάσεις ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Μάλιστα, ο νομοθέτης, σε εφαρμογή των ανωτέρω Κατευθυντήριων Γραμμών νομοθέτησε ειδικώς τις προδιαγραφές για την εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία και επιπλέον, έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην πρώτη διαδικασία, την οποία ανήγαγε ως πιλότο για όλες τις επόμενες. Από κανένα σημείο του νόμου, δεν προκύπτει η βούληση του νομοθέτη να παρασχεθεί η δυνατότητα ακύρωσης του πιλοτικού διαγωνισμού, αντίθετα η διενέργεια αυτού θα αποτελέσει τη βάση άντλησης συμπερασμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον επόμενο διαγωνισμό.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από την Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016, σύμφωνα με την οποία η διενέργεια του πιλοτικού διαγωνισμού πραγματοποιείται “για την αξιολόγηση αναφορικά με τη γενικευμένη εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τους νέους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ”. Περαιτέρω, ο νομοθέτης περιγράφοντας τους στόχους της πιλοτικής διαδικασίας αναφέρει εκτός από την αξιολόγηση της απόδοσης των διαδικασιών αυτών και την εφαρμογή τους από το 2017 και εντεύθεν, ως σκοπό: “παράλληλα, με την πιλοτική αυτή διαδικασία αναμένεται να αναθερμανθεί με θετικό πρόσημο η εγχώρια αγορά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία χρόνια καθώς θα επιτραπεί να συνεχιστεί η περαιτέρω διείσδυση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με νέα εγκατεστημένη ισχύ στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα με τη βέλτιστου από πλευράς επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μεγέθους ενίσχυσης”.

Τέλος η διενέργεια του εν λόγω πιλοτικού διαγωνισμού αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας και των λοιπών κρατών μελών σύμφωνα με την παρ. 3.3.2.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών, σύμφωνα με την οποία για τα έτη 2015 και 2016 η ενίσχυση τουλάχιστον 5% της σχεδιαζόμενης νέας ισχύος από ΑΠΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας επί τη βάσει ξεκάθαρων, διαφανών και χωρίς διακρίσεις κριτηρίων.

Ειδικά λοιπόν για τον πιλοτικό διαγωνισμό, ο οποίος όχι μόνο πρέπει να πετύχει (όπως από κοινού επιθυμούν το αρμόδιο υπουργείο, η ΡΑΕ και η αγορά) αλλά και να ολοκληρωθεί εντός του 2016, θα ήταν σκόπιμο να μην ισχύσει ο  κανόνας του 40%.

Όρος 14.2.3.3 του σχεδίου της προκήρυξης

Στον όρο 14.2.3.3 “επισημαίνεται ότι στην διαδικασία των διαδοχικών δεσμεύσεων, αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές δεσμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση”. Η ρύθμιση αυτή θεωρούμε ότι είναι προβληματική για δύο λόγους:

[α]. Αδικείται μία οικονομικά χαμηλότερη προσφορά έναντι άλλων υψηλότερων που έπονται, κάτι που δεν συνάδει με την επιδίωξη του “βέλτιστου από πλευράς επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μεγέθους ενίσχυσης” στην οποία απέβλεπε ο νομοθέτης.

[β]. Ο Ν.4414/2016, στο άρθρο 7, προβλέπει ότι “για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών… η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40 MW”. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει επί της αρχής πρόβλημα αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα και αν εν τέλει η συνολικά επιλεγείσα ισχύς στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας ξεπεράσει κατά τι τα 40 MW.

Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για το net-metering – Οι απόψεις του ΣΕΦ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) επικροτεί επί της αρχής τις προτεινόμενες από τη ΡΑΕ ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας.

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούμε τις παρακάτω πρόνοιες:

  1. Την επέκταση της περιόδου συμψηφισμού από ένα (1) σε τρία (3) έτη.
  2. Τη δυνατότητα εγκατάστασης ιχνηλατών για τα συστήματα επί εδάφους.
  3. Την αύξηση της ισχύος των συστημάτων που μπορούν να εγκαθίστανται στα ΜΔΝ από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (έως 300 kWp στην Κρήτη και έως 100 kWp στα λοιπά ΜΔΝ).

Θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα για το οποίο έχουν ήδη εκφραστεί αποκλίνουσες απόψεις, το θέμα επιβολής του ΕΤΜΕΑΡ στην περίπτωση των αυτοπαραγωγών. Στο σχέδιο της ΡΑΕ καταγράφονται δύο διαφορετικές εκδοχές:

  1. Επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της συμψηφιζόμενης ενέργειας (απορροφώμενης μείον εγχεόμενης), ή
  2. Επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της απορροφώμενης από το δίκτυο ενέργειας (όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

Ο ΣΕΦ υποστηρίζει την πρώτη εκδοχή, δεδομένου ότι διαφορετικά ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται εμμέσως με ΕΤΜΕΑΡ και επί της εγχεόμενης πράσινης ενέργειας, κάτι που δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ανεξάρτητων παραγωγών ΑΠΕ που εγχέουν όλη τους την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο.

Το επιχείρημα ότι το ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας είναι σχετικά μικρό (και συνεπώς υπάρχει επιβάρυνση του Διαχειριστή Δικτύου ο οποίος “αποθηκεύει” κατά κάποιο τρόπο πράσινη ενέργεια στο δίκτυο) δεν ισχύει, για τον απλό λόγο ότι ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται ούτως ή άλλως με τέλη χρήσης Δικτύου και Συστήματος για την απορροφώμενη ενέργεια, πληρώνει δηλαδή τους Διαχειριστές για τις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν.

Όσο για τον κίνδυνο έμμεσης επιβάρυνσης των καταναλωτών από επέκταση της αυτοπαραγωγής (μέσω επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ –ΕΛΑΠΕ-) ας δούμε λίγο την πραγματικότητα των αριθμών όπως αυτή αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Αν εξ αρχής ίσχυε η πρώτη εκδοχή αντί της δεύτερης, στο πρώτο 15μηνο ισχύος του προγράμματος (Μάιος 2015-Ιούλιος 2016), η συνολική επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ θα ήταν της τάξης των 150.000 €, δηλαδή 120.000 € σε ετήσια βάση, όταν το σύνολο των ετήσιων εκροών προς τους ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ είναι της τάξης των 1,8 δις € και η συμβολή του ΕΤΜΕΑΡ της τάξης του 1 δις €. Στο Ειδικό Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών σε στέγες, την περίοδο 2009-2016 εγκαταστάθηκαν 375 MWp. Αν υποθέσουμε ότι η επιτυχία αυτή επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση του net-metering, όταν μετά από αρκετά χρόνια εγκατασταθούν 375 MWp από αυτοπαραγωγούς (το 15μηνο Μαΐου 2015-Ιουλίου 2016 εγκαταστάθηκαν μόλις 4,1 MWp), η συνολική ετήσια επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ θα είναι της τάξης των 12 εκατ. €. Και αυτό χωρίς να συνυπολογίσουμε τα πολλαπλά οφέλη που έχει η αυτοπαραγωγή και η κατανάλωση της ενέργειας σε τοπική κλίμακα χωρίς σημαντικές απώλειες.

Η υιοθέτηση της πρώτης εκδοχής, μεταφράζεται σε όφελος μικρότερο από 100 € ετησίως για ένα οικιακό καταναλωτή (με σύστημα 3 kWp), κάτι που ρίχνει τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης από τα 10 στα 8 έτη. Αν κρίνουμε από τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς ανάπτυξης του προγράμματος αυτοπαραγωγής μέχρι τώρα, ένα τέτοιο κίνητρο είναι μάλλον επιβεβλημένο.

Ένα ακόμη σημείο προβληματισμού αποτελεί η πρόταση της ΡΑΕ, στις περιπτώσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, να επιτρέπεται ο συμψηφισμός καταναλώσεων και παραγωγής που συνδέονται “αποκλειστικά στο ίδιο επίπεδο τάσης”. Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θέτει εκ των πραγμάτων άσκοπους περιορισμούς στον εικονικό συμψηφισμό και περιορίζει σημαντικά την ισχύ των συστημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν.

Πρόταση ΣΕΦ για ένταξη φωτοβολταϊκών στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης έστειλε ο ΣΕΦ, ζητώντας την ένταξη των φωτοβολταϊκών ως επιλέξιμης τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, καθώς και στις σχετικές ρυθμίσεις περί συμψηφισμού έργων εξοικονόμησης με πρόστιμα αυθαιρέτων.

Στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” οι επιλέξιμες δαπάνες περιελάμβαναν μέχρι τώρα τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Αφορούσαν λοιπόν έμμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν τα απαιτούμενα ποσά πρωτογενούς ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και φωτισμού (μάλιστα στα σπίτια δεν συνυπολογίζεται ο φωτισμός στην τελική ενεργειακή κατανάλωση).

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αν και αποτελεί άμεση παρέμβαση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβανόταν στις επιλέξιμες δαπάνες. Ειδικά στο πλαίσιο της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), η εξοικονόμηση ενέργειας και τα εν γένει οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι προφανή και αναμφισβήτητα.

Προτείνεται λοιπόν η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά στο πλαίσιο του net metering.

Πέραν αυτού, βάσει της Υ.Α. υπ’αρ.οικ.42554 (ΦΕΚ 2440Β΄/15-09-2014) καθορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτηρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 174).

Βάσει αυτής της Υ.Α. ο συμψηφισμός δύναται να διενεργηθεί μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 50% ειδικού προστίμου (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ), εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτηρίου κατά μια τουλάχιστον κατηγορία ή έστω εφόσον εξοικονομείται πρωτογενής ενέργεια μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (ίδιο κριτήριο ένταξης όπως και του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”). Οι επιλέξιμες δαπάνες και το κόστος που δικαιολογείται ανά παρέμβαση καθορίζονται και πάλι από το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

Είναι χαρακτηριστική η διάθεση ιδιοκτητών ακινήτων να καταβάλλουν τα ποσά –εφόσον υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα- προκειμένου να ολοκληρώσουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης παρά στην καταβολή των δόσεων του ειδικού προστίμου. Ειδικά σε περιπτώσεις κτηρίων τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία, εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες) όπου οι υπερβάσεις είναι συνήθως μεγάλες και το ειδικό πρόστιμο αντίστοιχα υψηλό, υπάρχει ενδιαφέρον για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτείνεται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά στο πλαίσιο του net metering.

Τέλος η επιπλέον μοριοδότηση ως προσφορά κίνητρου για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτήρια που εντάσσονται σε προγράμματα επιδοτήσεων θα πρέπει να συνεχισθεί ειδικά στο πλαίσιο του net metering, καθότι υπό αυτή τη μορφή αποτελεί πραγματική περιβαλλοντική δράση.

Οι θέσεις του ΣΕΦ για το νομοσχέδιο ΑΠΕ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) καλωσορίζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ να παρουσιάσει ένα νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη βάση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί άλλωστε πάγιο αίτημα του ΣΕΦ ήδη από το 2014.

Χαιρετίζει ακόμη το γεγονός ότι το νομοσχέδιο επαναβεβαιώνει την προσήλωση της χώρας στην επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ ως το 2020 που ετέθησαν το 2010 (ν.3851/2010), παρόλο που κατά καιρούς ακούστηκαν και φωνές για μείωση των στόχων αυτών με πρόσχημα την οικονομική κρίση. Ορθώς η Πολιτεία θεωρεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ ως “προτεραιότητα” για τη χώρα και ως μοχλό για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Οι παρατηρήσεις του ΣΕΦ αφορούν σε ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου ώστε να υπάρξουν κατά το δυνατόν βελτιώσεις και να γίνει εφικτή η υλοποίηση επενδύσεων εν μέσω μιας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

  1. Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία

Θεωρούμε ότι η δημοπρατούμενη ισχύς στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερη των 40 MW που αναφέρει το προς διαβούλευση νομοσχέδιο.

Θεωρούμε επίσης ότι η προθεσμία για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών (προκειμένου να διατηρηθούν εν ισχύ οι Προσφορές Σύνδεσης) θα πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης Αυγούστου, αφού δεν γνωρίζουμε ακόμη το πότε θα γίνει εφικτή η υλοποίηση της πιλοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Θεωρούμε εύλογο η προθεσμία να παραταθεί έως και μία εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι επενδυτές.

 

Δεδομένου ότι με το άρθρο 9 καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες για έργα που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (έργα fast track), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα έργα αυτά θα γίνουν επιπλέον των όποιων ορίων δημοπρατούμενης ισχύος τεθούν για τα υπόλοιπα έργα ώστε να παραμείνει επαρκές περιθώριο για νέες επενδύσεις.

  1. Έργα <500 kWp

Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι να ισχύσει, μέχρι νεωτέρας, η σημερινή ρύθμιση (αποζημίωση με 1,1*ΟΤΣ και 1,2*ΟΤΣ) η οποία ως γνωστόν οδηγεί σε μη βιώσιμες επενδύσεις και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Τονίζουμε με έμφαση πως από τα μικρομεσαία αυτά έργα κρίνεται το μέλλον χιλιάδων θέσεων εργασίας, αφού ένα κομμάτι της αγοράς φωτοβολταϊκών απασχολείται σχεδόν αποκλειστικά στην κατηγορία αυτή έργων.

Ο ΣΕΦ ζητά συνεπώς να καθοριστούν άμεσα εύλογες σταθερές τιμές για την κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που οι σταθερές αυτές τιμές (ιδίως για τα συστήματα με ισχύ κοντά στα 500 kWp) απέχουν σημαντικά από τις τιμές που θα διαμορφωθούν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία (για τα συστήματα 500 kWp έως 1 MWp), μπορούν άμεσα να διορθωθούν, αφού απαιτείται απλώς μία υπουργική απόφαση και όχι νόμος για την αλλαγή τους. Η αγορά παραμένει παγωμένη από τα μέσα του 2013, ας μη χαθεί και όλο το 2016.

Συγκεκριμένα, για την κατηγορία έργων έως 500 kWp, ο ΣΕΦ προτείνει η σταθερή τιμή (feed-in-tariff, FiT) να ορίζεται από την παρακάτω σχέση:

FiT (€/MWh) = 130 – 0,05*P

όπου Ρ η ισχύς του συστήματος σε kWp.

Η εξίσωση αυτή μπορεί να περιλάβει και τα μικρά οικιακά-εμπορικά συστήματα του ειδικού προγράμματος για λόγους ισότιμης μεταχείρισης.

Οι θέσεις του ΣΕΦ για το νέο θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης των ΑΠΕ

Είναι σαφές πως, ιδιαίτερα στις μέρες μας, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ένα ξεκάθαρο, σταθερό και με μακροχρόνια προοπτική θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος, χτίζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη των επενδυτών και καθησυχάζοντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως προς την επενδυτική σταθερότητα που αυτά δικαίως απαιτούν για να ενισχύσουν τις όποιες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη και σταθερότητα, δύο παράγοντες που έλειψαν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τις συνεχείς αρνητικές και αναδρομικές μεταβολές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις και προτάσεις του ΣΕΦ εδώ

Άμεση παρέμβαση του ΥΠEΝ ζητά ο ΣΕΦ για το θέμα των εγγυητικών επιστολών για έργα ΑΠΕ

Στο άρθρο 34 του Ν.4342/2015 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών για έργα ΑΠΕ η 29η/2/2106. Σημειώνουμε ότι, τα ώριμα έργα φωτοβολταϊκών, για τα οποία εκκρεμεί η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, αναμένουν το νέο θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης και ειδικότερα τις ρυθμίσεις για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνιστικών διαδικασιών, ρυθμίσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη από το ΥΠEΝ.

 

Οι εν δυνάμει επενδυτές βρίσκονται λοιπόν σε αδιέξοδο αφού, είτε θα πρέπει να περιμένουν τα νέα δεδομένα για να κρίνουν αν θα προχωρήσουν ή όχι (χάνοντας έτσι τους όρους σύνδεσης, αφού δεν θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ως τις 29/2/2016) είτε να ρισκάρουν να πληρώσουν την εγγυητική επιστολή (με κίνδυνο κατάπτωσής της) χωρίς να γνωρίζουν καν αν οι μελλοντικοί όροι οδηγούν σε βιώσιμες επενδύσεις.

 

Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΦ καλεί τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη να προχωρήσει σε παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών, μέχρις ότου ξεκαθαρίσει το νέο θεσμικό τοπίο και οριστούν οι λεπτομέρειες της πρώτης πιλοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Κατάργηση των ρυθμίσεων για τη «διακοψιμότητα»

Πρόκειται για στρέβλωση που στρέφεται κατά της καθαρής ενέργειας

Την άμεση κατάργηση των ρυθμίσεων του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α, 1.11.2013) που αφορούν στο “Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού” ζητά ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Το άρθρο 17 του εν λόγω νόμου θεσμοθέτησε ένα δυσβάσταχτο “Μεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού”, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο επαχθών ρυθμίσεων που έχουν περικόψει δραστικά τα προσδοκώμενα έσοδα των φωτοβολταϊκών σταθμών και απειλούν πλέον την ίδια τη βιωσιμότητά τους.

Το νέο αυτό τέλος προτείνεται ως πηγή εσόδων για τις “υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου” που αποσκοπούν στην παροχή χαμηλότερων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία. Στην ουσία, πρόκειται για συγκαλυμμένο φόρο υπέρ τρίτων και είναι μέτρο προφανώς ευάλωτο νομικά.

Το διακοπτόμενο τιμολόγιο πρόκειται να δοθεί συλλήβδην χωρίς να βασίζεται σε πραγματική παροχή της υπηρεσίας εφεδρείας μέσω καταναλωτών. Άρα σε κάθε περίπτωση δημιουργείται ένα χρηματικό έλλειμμα στους προμηθευτές, το οποίο καλύπτεται από τον Διαχειριστή, ο οποίος πλέον θα έχει έλλειμμα, το οποίο καλούνται να καλύψουν όλοι οι ηλεκτροπαραγωγοί και μάλιστα με μη αναλογικό τρόπο.

Ως γνωστόν, οι ΑΠΕ αποζημιώνονται με σταθερές εγγυημένες τιμές και συνεπώς δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν την επιβάρυνση του νέου τέλους στο τιμολόγιο τους, γεγονός που σημαίνει πως θα την υποστούν στο σύνολό της ως απομείωση της όποιας κερδοφορίας τους. Αντιθέτως, οι συμβατικοί παραγωγοί μπορούν να τη μετακυλήσουν στις ημερήσιες προσφορές έγχυσης που υποβάλλουν στον Διαχειριστή στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Έτσι στην πράξη, οι ΑΠΕ θα επιδοτήσουν τα χαμηλά τιμολόγια των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας.

Η στρέβλωση της προτεινόμενης ρύθμισης γίνεται ακόμη πιο σκανδαλώδης αν αναλογιστεί κανείς πως τα φωτοβολταϊκά καλούνται να επωμιστούν το βάρος μιας υπηρεσίας για την οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να αμείβονται! Η επιλογή της διακοψιμότητας έχει νόημα όταν ο Διαχειριστής δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Τις ώρες όμως που τα φωτοβολταϊκά εγχέουν στο σύστημα (κυρίως μεσημεριανές), ο Διαχειριστής δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας, καθώς τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά έχουν εξαλείψει τις μεσημεριανές αιχμές της ζήτησης, κάτι που αναγνωρίζεται πλέον από όλους και κυρίως από τον ίδιο τον Διαχειριστή! Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, τα φωτοβολταϊκά οδήγησαν σε μείωση των αιχμών και των απαιτήσεων διακίνησης ενέργειας (περίπου 9% συμβολή το 2014) για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρικών φορτίων από το Σύστημα Μεταφοράς.

Η διακοψιμότητα επιλέγεται για να μη χρειαστεί η έγχυση ακριβής ενέργειας από μονάδες εφεδρείας, κάτι που θα επιβάρυνε την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Όπως όμως έχει αποδειχθεί στην πράξη, η μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών όχι μόνο έχει εξαλείψει τις μεσημεριανές αιχμές της ζήτησης, αλλά έχει οδηγήσει και σε σημαντική μείωση της ΟΤΣ. Παρόλα αυτά, τα φωτοβολταϊκά καλούνται να καλύψουν και πάλι το κενό που δημιουργούν οι στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά ένα περίεργο τρόπο μάλιστα, το προτεινόμενο τέλος δεν είναι ανάλογο της παραγόμενης από κάθε τεχνολογία ενέργειας, αλλά ανάλογο των συνολικών καθαρών εσόδων των παραγωγών. Έτσι όμως ευνοείται η ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη και τιμωρούνται πρωτίστως τα φωτοβολταϊκά και μελλοντικά και οι μονάδες βιοαερίου.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών προτείνει την απόσυρση των ρυθμίσεων που επιβάλλουν το νέο επαχθές τέλος.