Μήνας: Μάιος 2019

Δείτε εδώ τις παρουσιάσεις από το webinar που διοργάνωσαν η SolarPower Europe και η European Association of Electrical Contractors στις 23.5.2019 για τα συλλογικά σχήματα αυτοπαραγωγής. Στο webinar συμμετείχαν Σύνδεσμοι φωτοβολταϊκών από τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ελλάδα.
Νέα ανά χρονιά
Reset