NEWSLETTER ECO//SUN ΕΣΠΑ 2013

 

Με την έκδοση των εγκριτικών αποτελεσμάτων για το νέο ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση για τα επιλέξιμα έργα, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριλάβουν στις επιλέξιμες δαπάνες τους, ασχέτως αν δεν την έχουν συμπεριλάβει ήδη, και την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους.

Το ΕΣΠΑ δικαιολογεί εξοπλισμό και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας ( π.χ. φωτοβολταϊκά ) και αποθήκευση ενέργειας. Η προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναιη ύπαρξη μελέτης, που να τεκμηριώνει ότι η ηλεκτρική ισχύς, που παράγεται από ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.

Η ECO//SUΝ μέσα από τη 17χρονη πορεία της ειδικεύεται στις επενδύσεις για εγκαταστάσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και πιο συγκεκριμένα σε δημιουργία φωτοβολταικών σταθμών και ανεμογεννητριών. Μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ μπορεί ο υποψήφιος πελάτης να έχει είτε συμψηφισμό παραγόμενης καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ( μέθοδος net- metering),το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του , ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας, είτε να έχει back-up συστήματα εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία των συσκευών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος , είτε αυτόνομα συστήματα για κάλυψη έως και 100 % των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης.

Μέσα από τη σημαντική εμπειρία μας, με πάνω από 4000 ολοκληρωμένα έργα, προσφέρουμε άριστα προϊόντα και βέλτιστες λύσεις για έργα κάθε μεγέθους, προσφέροντας την καλύτερη σχέση απόδοσης-κόστους, δίχως να παραμερίζουμε την ποιότητα των υλικών.

Σκοπός µας είναι, αυτή η ανάπτυξη και οργάνωση να γίνεται καθημερινώς πιο σύγχρονη, πιο συστηματική και εντατική έτσι ώστε να παραµείνουµε στην κορυφή του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ECO//SUN. Πάντα πιο μπροστά. Πάντα πιο σίγουρα.

Χωρίς ελπίδα και προοπτική αφήνει την αγορά η παράταση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων

Καταστροφική για την αγορά και το μέλλον χιλιάδων θέσεων εργασίας κρίνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου “Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις” με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο η αναστολή αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών.

Η παράταση αυτή, τρίτη στη σειρά από τον Αύγουστο του 2012, αφήνει την αγορά στο κενό (αφού δεν υπάρχουν πλέον ώριμα προς υλοποίηση έργα), ενώ δεν ξεκαθαρίζει αν συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α, 1/11/2013) με την οποία εξαιρούνται της αναστολής τα έργα από αυτοπαραγωγούς που κάνουν χρήση του συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (net-metering).

Η απόφαση αυτή του ΥΠΕΚΑ είναι ακατανόητη, δεδομένου ότι, με τις ισχύουσες πλέον τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, τα νέα φωτοβολταϊκά δεν επιβαρύνουν πια τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και δεν διακυβεύουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του. Αντιθέτως, η περαιτέρω διείσδυση φωτοβολταϊκών με χαμηλές τιμές αποζημίωσης οδηγεί σε χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές. Τα νέα φωτοβολταϊκά αποζημιώνονται πλέον με τις χαμηλότερες ταρίφες απ’ όλες τις τεχνολογίες και δεν είναι συνεπώς κατανοητό ποιος ωφελείται από τη μη ανάπτυξη της φθηνότερης τεχνολογίας ΑΠΕ και την παράταση της αναστολής, αφού δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ή περιβαλλοντικό επιχείρημα υπέρ μιας τέτοιας ενέργειας.

Η αναστολή θα επιτείνει την κρίση στην αγορά και θα οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα χάθηκαν τα 2/3 των θέσεων εργασίας που άμεσα ή έμμεσα συντηρούσε η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Αυτό μεταφράζεται σε 34.000 χαμένες θέσεις εργασίας, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει όσο συνεχίζεται η αναστολή αδειοδότησης νέων έργων.

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ζητά την απόσυρση της απαράδεκτης και καταστροφικής τροπολογίας και την άμεση άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών.

 

Σημείωση: Η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

  1. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  2. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.
  3. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
  4. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Κ.Υ.Α. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009).

 

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Συνάντηση ΣΕΦ – Επιτρόπου Oettinger

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του κ. Πάνου Καρβούνη, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, κ. Γκίντερ Έτινγκερ, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε η δυνατότητα της Ελλάδας να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός το οποίο συνάδει με τις θέσεις του Συνδέσμου για τις δυνατότητες της χώρας σε ότι αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των φωτοβολταϊκών ειδικότερα.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών συντάσσεται με κάθε πρόταση η οποία συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στη μετάβασή της σε ένα ενεργειακό μείγμα που αξιοποιεί τα φυσικά χαρακτηριστικά της και τη γεωπολιτική της θέση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ενέργεια φιλικότερη στο περιβάλλον και οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές.

Σε ότι αφορά στα φωτοβολταϊκά, μετά τις τελευταίες μειώσεις των εγγυημένων τιμών πώλησης από το ΥΠΕΚΑ (Μάιος 2013), οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν τη φθηνότερη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών και καθίστανται ανταγωνιστικά ακόμα και με τις συμβατικές πηγές ενέργειας (βλέπε για παράδειγμα την τελευταία έκθεση του οίκου Lazard για το ανηγμένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες πηγές ενέργειας). Επιπλέον, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι με βάση σχετική μελέτη του ΑΠΘ, η οποία παρουσιάστηκε σε πρόσφατη ημερίδα, η περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας προσφέρει τεκμηριωμένα οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές, πέραν της φιλικότητας στο περιβάλλον. Το υψηλό επίπεδο ηλιοφάνειας στη χώρα μας αναδεικνύει τον ήλιο στο εθνικό μας καύσιμο, το οποίο είναι επιπλέον αστείρευτο και το πλέον φιλικό στο περιβάλλον.

Tailor-made and sustainable: That’s how support mechanisms should be

Retrospective measures, unexpected support scheme changes and other negative measures seriously damage the investment climate for solar photovoltaic technology in European countries Brussels, 10 December 2013 – The solar photovoltaic (PV) technology has grown over the past decade at a remarkable pace, becoming a major source of energy globally. However, the European PV sector has been continuously facing retrospective measures and other unplanned changes that directly attack the stability and viability of existing and future investments in a number of countries, as shown in an overview presented by the European Photovoltaic Industry Association (EPIA) at a Press Briefing today.

In recent years, different types of harmful measures have been introduced in several European countries. «Retrospective measures, moratoria, as well as unplanned reductions and cancellations of support are often intended to fix governments’ past mistakes of over-support, but they only deteriorate the situation: By generating an unstable environment for investments, such measures have provoked project cancellations, bankruptcies and job losses in the PV sector. What is more, they are putting governments’ credibility at risk, with negative implications for the whole economy», said Frauke Thies, EPIA Policy Director.

The situation is particularly troubling in some countries. In the Czech Republic for instance, numerous retrospective measures have been implemented in the past three years, leading companies to bankruptcy and making PV system owners unable to repay their bank loans. In Spain, the severe PV market contraction has shrunk the sector resulting in many job losses: Representing 60.000 direct and indirect jobs in 2008, the PV sector is now down to 5.000-7.000 jobs. Greece is another example of a country with great PV potential, but a suffering PV market due to inconsistent policymaking that undermines the trust and predictability needed for a favourable investment climate. Even if in certain countries national courts have already recognised some measures as illegal and unlawful, and have consequently revoked them, various retrospective measures are still being put in place or under discussion, adding further uncertainty on the way to PV development in Europe.

«In order to avoid any risk of over-compensation and to ensure a sustainable development of renewables in Europe, support mechanisms should undergo a «sustainability check»: They need to be technology specific, predictable and dynamic at the same time. This means that support levels have to be adapted on a regular basis, based on objective and transparent criteria», added Ms. Thies. «Such guiding principles should be kept in mind when designing support mechanisms for renewables, especially in view of the State Aid Guidelines the European Commission should release soon», she concluded.

H juwi Hellas ΑΕ, 7η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ελλάδα!

Το τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού Fortune δημοσίευσε τη λίστα με τις 20 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές εταιρείες, κατατάσσοντας στην 7η θέση την ελληνική θυγατρική του ομίλου της juwi!

Η κατάταξη προέκυψε από συνεκτίμηση του ρυθμού μεταβολής πωλήσεων και κερδών προ φόρων, για το διάστημα 2009-2012,με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών (Hellastat A.E.). Λήφθηκαν υπόψη οι κερδοφόρες εταιρείες που εμφάνισαν ύψος πωλήσεων 10 εκατομμυρίων ευρώ, κατ’ ελάχιστο, μέσα στο 2012.

«Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε, εν μέσω μιας δραματικής οικονομικής κρίσης, να ανεβάσουμε ψηλά στη χώρα μας τη σημαία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» παρατήρησε ο Παναγιώτης Σαρρής, Δ/νων Σύμβουλος της juwi Hellas AE, σχολιάζοντας το γεγονός πως υψηλότερα στην κατάταξη βρέθηκαν αποκλειστικά εταιρείες τροφίμων και φαρμάκων

Πηγή: περιοδικό Fortune / Νοέμβριος 2013 / σελ: 75-79

 

EU imposes definitive measures on Chinese solar panels

 

The Council of the European Union has adopted the Regulations imposing definitive anti-dumping and anti-subsidy measures on imports of solar panels and cells from China yesterday. The European Commission itself has announced that it has adopted a Decision confirming the undertakings even though these undertakings should be adjusted now so that wafers are not covered by them and most likely to accept undertakings from around 20 additional Chinese exporters. The two Regulations and the Decision must now be published in the EU Official Journal by 5 December 2013 for entry into force by the deadline of 6 December 2013.

These duties and undertakings will be implemented for two years, starting on the day following publication.

Chinese exporters that participated in the undertaking are exempted from paying the anti-dumping and anti-subsidy duties.

EU producers or exporters and importers of Chinese panels and cells can request a review of the duties or undertakings but only after one year has lapsed since their entry into force. The European Commission at its own initiative or at the request of an EU Member State can launch such review at an earlier stage.

Please find here a link to the European Commission’s press release.