Έτος: 2013

 

Με την έκδοση των εγκριτικών αποτελεσμάτων για το νέο ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση για τα επιλέξιμα έργα, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριλάβουν στις επιλέξιμες δαπάνες τους, ασχέτως αν δεν την έχουν συμπεριλάβει ήδη, και την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους.

Το ΕΣΠΑ δικαιολογεί εξοπλισμό και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας ( π.χ. φωτοβολταϊκά ) και αποθήκευση ενέργειας. Η προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναιη ύπαρξη μελέτης, που να τεκμηριώνει ότι η ηλεκτρική ισχύς, που παράγεται από ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.

Η ECO//SUΝ μέσα από τη 17χρονη πορεία της ειδικεύεται στις επενδύσεις για εγκαταστάσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και πιο συγκεκριμένα σε δημιουργία φωτοβολταικών σταθμών και ανεμογεννητριών. Μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ μπορεί ο υποψήφιος πελάτης να έχει είτε συμψηφισμό παραγόμενης καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ( μέθοδος net- metering),το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του , ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας, είτε να έχει back-up συστήματα εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία των συσκευών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος , είτε αυτόνομα συστήματα για κάλυψη έως και 100 % των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης.

Μέσα από τη σημαντική εμπειρία μας, με πάνω από 4000 ολοκληρωμένα έργα, προσφέρουμε άριστα προϊόντα και βέλτιστες λύσεις για έργα κάθε μεγέθους, προσφέροντας την καλύτερη σχέση απόδοσης-κόστους, δίχως να παραμερίζουμε την ποιότητα των υλικών.

Σκοπός µας είναι, αυτή η ανάπτυξη και οργάνωση να γίνεται καθημερινώς πιο σύγχρονη, πιο συστηματική και εντατική έτσι ώστε να παραµείνουµε στην κορυφή του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ECO//SUN. Πάντα πιο μπροστά. Πάντα πιο σίγουρα.

Νέα ανά χρονιά
Reset