ΣΕΦ και ΗΛΙΟΣ ενώνουν τις φωνές τους
για το net-metering και την αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά

Ο ενεργειακός συμψηφισμός παραγόμενης‐καταναλισκόμενης ενέργειας (net‐metering) από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά, πρέπει να θεσπισθεί άμεσα και ουσιαστικά χωρίς ρυθμίσεις και λεπτομέρειες που θα αποθαρρύνουν τελικά τους καταναλωτές, επισημαίνουν σε κοινή τους ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μελετητών ‐ Εγκαταστατών Οικιακών & Κτιριακών Φωτοβολταϊκών ΗΛΙΟΣ www.syndesmosilios.gr

Εν όψει της επικείμενης ψήφισης από τη Βουλή νέων ρυθμίσεων που θα περιλαμβάνουν και την αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, οι δύο Σύνδεσμοι επισημαίνουν ότι οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τελικά την επιτυχία ή μη του μέτρου και προτείνουν βελτιώσεις στις ρυθμίσεις που έχει καταθέσει το ΥΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι δύο Σύνδεσμοι τονίζουν την ανάγκη:

  • Να προβλεφθεί η χρήση μετρητή διπλής κατεύθυνσης, ώστε ο συμψηφισμός να αφορά όλες τις χρεώσεις που υπολογίζονται επί της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. τέλη χρήσης δικτύου, συστήματος κ.λπ).
  • Η χρέωση του καταναλωτή να γίνεται επί της καθαρής κατανάλωσης που προκύπτει μετά το συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου.
  • Τυχόν περίσσεια ενέργειας που προκύπτει στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου, να πιστώνεται στις επόμενες μετρητικές περιόδους, μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους, ώστε ο συμψηφισμός να γίνεται σε ετήσια βάση.
  • Να μειωθεί το κόστος σύνδεσης, ώστε να προσαρμοστεί στα διεθνή δεδομένα. Ενδεικτικά το κόστος σύνδεσης ενός οικιακού συστήματος στην Ελλάδα είναι 800‐1.000 € πλέον ΦΠΑ, σε αντίθεση με άλλες χώρες που το κόστος αυτό κυμαίνεται από 150 έως 250 € (π.χ. Γερμανία, Κύπρος).

Μόνο έτσι οι οικιακοί καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν μια διέξοδο για φθηνή και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση