ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53563/1556, ΦΕΚ 3328Β’, 19.5.2023, Περιορισμοί έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος σταθμών ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης – Χρονοδιάγραμμα διαγωνιστικών διαδικασιών