ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720, ΦΕΚ 2903Β’/2.5.2023. Προκήρυξη του Προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”