Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069. ΦΕΚ 841Β’/24.2.2022. Περιβαλλοντική κατάταξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης