Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/7063/374, ΦΕΚ 275Β’/20.1.2023. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.08.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Διαχειριστή του Συστήματος”