Φωτοβολταϊκά, αγροτική οικονομία και βιοποικιλότητα