ΥΠΕΚΑ: “σώσαμε την αγορά” – Αγορά: ο σώζων εαυτόν σωθήτω

ΥΠΕΚΑ: “σώσαμε την αγορά” – Αγορά: ο σώζων εαυτόν σωθήτω