Τον Απρίλιο του 2013 η συζήτηση στο ΣτΕ για την αναστολή αδειοδότησης στα φωτοβολταϊκά