Θα επιτρέψει το Κοινοβούλιο δυο μέτρα και δυο σταθμά για τους επενδυτές;

Θα επιτρέψει το Κοινοβούλιο δυο μέτρα και δυο σταθμά για τους επενδυτές;