Οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών ή θα είναι βιώσιμες ή δεν θα υπάρξουν

Οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών ή θα είναι βιώσιμες ή δεν θα υπάρξουν