Νομοθετική κατοχύρωση του net-metering στα φωτοβολταϊκά

Νομοθετική κατοχύρωση του net-metering στα φωτοβολταϊκά