Νέα ευρωπαϊκή βαθμολόγηση για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών: Πόσο έξυπνο είναι το νομικό-διοικητικό πλαίσιο και οι διαδικασίες διασύνδεσης;