Εφικτή η μεγάλη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής

Εφικτή η μεγάλη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής