Ν.5069/2023, ΦΕΚ 193Α/28.11.2023. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε απολήξεις κλιμακοστασίων. Υποχρέωση φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.