Ν. 4736/2020, ΦΕΚ 200Α/20.10.2020. Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ