Σχόλια στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα

 

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΡΑΕ για την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται σημαντική ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κάτι που αφορά και την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, η οποία μπορεί να καλύψει άμεσα ή έμμεσα ένα σημαντικό ποσοστό της καταναλισκόμενης από τα οχήματα αυτά ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα την επιβάρυνση του δικτύου διανομής.

[ext-link]https://helapco.gr/xoorigle/Helapco_EV_RAE_Feb2014.pdf[type-pdf]Κατεβάστε τη Δημοσίευση[link-text]