PV GRID : προτάσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής

Αθήνα, Βαρσοβία, Βερολίνο, Βιέννη, Βρυξέλλες, Λισαβώνα, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μπρατισλάβα, Παρίσι, Πράγα, Ρώμη, Σόφια, Στοκχόλμη, Χάγη, 30 Ιανουαρίου 2014 – Tο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV GRID παρουσίασε σήμερα ένα κείμενο προτάσεων με τεχνικές λύσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προτάσεις αυτές θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς σε 15 εθνικές συναντήσεις που θα οργανωθούν το επόμενο τρίμηνο.

Από τον Μάιο του 2012, το πρόγραμμα PV GRID ασχολείται με τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα. Προηγήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση των εμποδίων και σήμερα παρουσιάζονται οι θεσμικές και κανονιστικές προτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ενεργειακό σύστημα, όπου η κατανεμημένη παραγωγή αποκτά πλέον σημαίνοντα ρόλο, απαιτούνται νέοι τρόποι διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων διανομής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κείμενο προτάσεων του PV GRID είναι οι εξής:

 • Να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι σε ότι αφορά στις πιθανές περικοπές της εγχεόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας
 • Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση με χρήση φωτοβολταϊκών
 • Να γίνει εκμετάλλευση των νέων τεχνικών δυνατοτήτων των αντιστροφέων (inverter)
 • Να προωθηθεί η αποθήκευση ενέργειας τόσο σε επίπεδο Διαχειριστών δικτύων όσο και σε επίπεδο καταναλωτών
 • Να ενισχυθούν οι εφαρμογές διαχείρισης της ζήτησης
 • Να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα μετρήσεων
 • Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων

Οι τελευταίες εκθέσεις του PV GRID είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Ως τον Απρίλιο του 2014, οι μετέχοντες στο πρόγραμμα PV GRID θα οργανώσουν συναντήσεις διαβούλευσης επί των κειμένων αυτών και στις 15 εμπλεκόμενες χώρες, ώστε να συζητηθούν οι πιο κατάλληλες για κάθε χώρα λύσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης θα αποτυπωθεί σε μια νέα έκθεση το καλοκαίρι του 2014. Το πρόγραμμα PV GRID καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να εκφέρουν γνώμη για τις προτάσεις που διατυπώνει η έκθεση που δημοσιοποιείται σήμερα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρέμβουν με αποστολή mail στη διεύθυνση info@pvgrid.eu ως τις 30 Απριλίου 2014.

Σχετικά με το PV GRID:
Ο απώτερος σκοπός του Προγράμματος PV GRID είναι να βοηθήσει στην άρση των εμποδίων που καθυστερούν τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των φωτοβολταϊκών στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάλυση και καταγραφή των εμποδίων και των λύσεων και τη διατύπωση θεσμικών και κανονιστικών προτάσεων. Το PV GRID ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προγράμματος PV LEGAL το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012.
Το PV GRID είναι μια κοινή προσπάθεια των παρακάτω φορέων:

 • Συντονιστής: German Solar Industry Association (BSW-Solar)
 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
 • Eclareon Management Consultants (Γερμανία)
 • 14 εθνικών συνδέσμων φωτοβολταϊκών: ΣΕΦ (Ελλάδα), UNEF (Ισπανία), APESF (Πορτογαλία), Assorinovabili (Ιταλία), BPVA (Βουλγαρία), CZEPHO (Τσεχία), ENERPLAN (Γαλλία), Holland Solar (Ολλανδία), PTPV (Πολωνία), PV Austria (Αυστρία), EDORA (Βέλγιο), SvenskSolenergi (Σουηδία), SAPI (Σλοβακία), STA (Ηνωμένο Βασίλειο).
 • DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories) (Γερμανία)
 • 2 Διαχειριστών Δικτύων Διανομής: ENEL Distribuzione (Ιταλία), RWE Deutschland (Γερμανία)
 • The Comillas Pontifical University (Ισπανία)

Περισσότερες πληροφορίες:
Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
Στέλιος Ψωμάς
Tηλ: 2109577470
Email : info@helapco.gr
Ευρωπαϊκό επίπεδο:
Marie Latour, European Photovoltaic Industry Association
Tel: +32.2.400.10.13
Email: m.latour(at)epia.org
Συντονιστής:
Bianca Barth, BSW-Solar, Germany
Tel: +49 30 2977788 40
Email: barth(at)bsw-solar.de

[ext-link]https://helapco.gr/xoorigle/140130_PR4_PVGRID_GR.pdf[type-pdf]Κατεβάστε τη Δημοσίευση[link-text]