Οι θέσεις του ΣΕΦ για το net metering

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τους αυτοπαραγωγούς από ΑΠΕ με συμψηφισμό ενέργειας (Net Metering) – Οι θέσεις και προτάσεις του ΣΕΦ

Κατεβάστε το κείμενο θέσεων