20 ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι φωτοβολταϊκών λένε όχι σε δασμούς και εμπορικούς φραγμούς

Οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί Σύνδεσμοι φωτοβολταϊκών αντιτίθενται στους εμπορικούς φραγμούς και ζητούν έξυπνη βιομηχανική στρατηγική. Δείτε εδώ την κοινή επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς και την ΕΕ.