Υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για κορεσμένα δίκτυα Πελοποννήσου, Κρήτης, Κυκλάδων

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για κορεσμένα δίκτυα Πελοποννήσου, Κρήτης, Κυκλάδων

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση.