Νέο πρόγραμμα για οικιακά φωτοβολταϊκά έως 6 κιλοβάτ

Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, ξεκινά εκ νέου ειδικό πρόγραμμα οικιακών φωτοβολταϊκών ισχύος έως 6 κιλοβάτ με πώληση του 100% της παραγόμενης ενέργειας (τιμή πώλησης 8,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.